האם מותר לשנות את הגיל בשידוכים

עוד הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר לשנות רק שינוי קטן של שנה או שתים וכן הביא עדות משני ת"ח שהגר"א קוטלר התיר לבחור שהיה בגיל שלושים לומר שהוא בגיל עשרים ושמונה.

קרא עוד

תשלום נזק לפי מוסך מורשה כאשר תיקון הרכב נעשה במוסך שאינו מורשה

ולעניות דעתי כך נראה, שהלא אם היה הניזק מתקן הנזק בעצמו או דודו או בן דודו יגאלנו מהנזק ויצא חינם אין כסף, וכי יכל המזיק לפטור עצמו מתשלום הנזק?!

קרא עוד

ביטול נישואין בעקבות מקח טעות מי משלם עבור ההוצאות

נראה לחייב את הראש הישיבה או את החתן בהוצאות המקובלות והנהוגות בהוצאות סבירות של חתונה מדין גרמי דדמי לדין מראה דינר לשולחני ונמצא רע שחייב כמבואר בגמ' ב"ק צח ובשו"ע (סי' שו,ו) ומהש"ע (אהע"ז נ,ג) במי שביטל שידוך שמחויב לשלם לשכנגדו ההוצאות שהוציא ונהוג להוציאן.

קרא עוד

הסכם שלום בית

התשתית ההלכתית להסכם שלום בית הוגן, מעוגנת בעומקה של ההלכה היהודית, ומהווה אבן דרך למהותו וצורתו של ההסכם.

קרא עוד

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני ובשמה המספרי "טופס אחד" מוגשת בכל תיק כסעד ראשוני

קרא עוד

טוען רבני מגשר

מדובר בהליך מומלץ מאוד בו שני בני הזוג יוצאים מנקודת הנחה שעליהם לבוא לקראת בן הזוג השני ולהתפשר כדי להגיע לעמק השווה.

קרא עוד

חובת הבעל לפייס את אשתו גם כאשר הגישה נגדו תביעת גירושין

אנו יודעים מתוך הניסיון שגם כשהאישה תובעת גירושין, אם הבעל מציע לה שלום בית, היא מתרצה לכך, וכשהוא אינו מנסה לרצותה היא נשארת בעמדתה להתגרש.

קרא עוד

האם התכתבויות פסולות הם עילה להפסד כתובה או חיוב בכתובה וגירושין?

אם אין הוכחות חד משמעיות, לעיתים נוקטים בדרך פשרה. לעומת זאת אם האשה מבקשת גט בעילה של 'מאיס עלי בטענה מבוררת', פטור מתוספת כתובה. אשה המתכתבת ברשת באופן שיש בה משום פריצות, ניתן לחייב אותה בגט ומפסידה כתובתה.

קרא עוד

הפקעת מחירים בשכירות צימר במירון

כתב בשולחן ערוך (רכז,לב): כשם שאין לקרקעות אונאה, כך שכירות קרקע אין לו אונאה; עכ"ל. והטעם, כי קי"ל שכירות ליומא ממכר הוא. (סמ"ע סקנ"ז).

קרא עוד

תביעת שלום בית - מה הם התנאים הנדרשים לתביעת שלום בית

דשלום־בית לעולם לא יהיה עיוות הדין שהרי משיהיה שלום־בית, ותיבטל הסיבה – המריבה בין הצדדים, יתבטל המסובב – התביעה.

קרא עוד

אגרת ערעור לבית הדין הרבני הגדול או אגרת בקשת רשות ערעור

מחירי האגרות משתנים בהתאם לפעולות כך לדוגמא נכון לשנת 2024 אגרה על הגשת בקשת רשות ערעור לבית הדין הרבני הגדול עומדת על כ 50 ש"ח ואגרת הגשת ערעור לבית הדין הרבני על כ 300 ש"ח.

קרא עוד

תביעת חלוקת רכוש בבית הדין הרבני

בהלכה היהודית יש פרטים ופרטי פרטים שנוגעים לזכויות של צדדים ושותפים. הלכות אלו רלוונטיות למצבים שונים וגם לפרידה של בני זוג.

קרא עוד