בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני


בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבניבקשה המוגשת טרם פתיחת תיק

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני מוגשת טרם פתיחת כל הליך שהוא בבית הדין הרבני ולפני פתיחת תיק. למעט מקרים בהם התקנות מאפשרות סעד זמני ללא הגשת בקשה ליישוב סכסוך.


מטרת הבקשה לאפשר לפשר במהות הסכסוך

מטרת החוק היא לאפשר לצדדים ליישב את הסכסוך בדרכי שלום, רגע לפני שנכנסים למאבקים משפטיים, ולתת להם מידע לגבי ההליך, הערכה של ההליך בהתאם לנסיבות, ואף לנסות ולתאם בין הצדדים את הצעדים הבאים. 


שמם של פגישות המהו"ת מעיד על תוכנם

שמם של הפגישות ביחידת הסיוע הינם פגישות מהו"ת שפירושם מידע הערכה ותיאום, ואכן אם בני הזוג ישתפו פעולה יצליחו לשוחח על מהות ההליך בדרכי שלום לנסות ולמצוא פתרונות באופן מתואם לאחר הערכה כללית של הזכויות מול החובות. 


ייעוץ משפטי טרם הגשת הבקשה

לצורך הנוחות הבאנו את טופס הבקשה לעמוד זה מתוך אתר של בתי הדין הרבניים, ניתן גם ללחוץ על הקישור למעבר לאתר של בתי הדין הרבניים ולהוריד משם את הבקשה ליישוב סכסוך, או להוריד את הטופס המצורף בגוף העמוד.

מומלץ להגיש את הבקשה בסיוע טוען רבני, מאחר ולבקשה זו בדרך כלל נלוות בקשות נוספות, המעצבות את התיק כולו בהמשך, ויש לבקשה זו משמעות משפטית והלכתית.


דוד עשור טוען רבני ומגשר 052-7196716