מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

מועדי בחינות טוענים רבניים

להלן נושאי הבחינות ומועדי הבחינות לטוען רבני בכל שנה: תקנות הדיון - חודש אייר

קרא עוד

קורס טוען רבני - אבן העזר חלק א - תוכן העניינים עם קישור לכל הלכה

סימן א - דיני פריה ורביה, ושלא לעמוד בלא אשה. ובו י"ד סעיפים. סימן סט - במה מתחייב האדם לאשתו ובניו. ובו ז' סעיפים. סימן ע - דין חיוב מזונות אשתו ובניו, ואם חייב להשכיר עצמו. ובו י"ב סעיפים. סימן עא - שחייב לזון בניו ובנותיו כשהם קטנים. ובו ד' סעיפים.

קרא עוד

האם חייב להתחתן ומדוע?

טוען רבני ומגשר דוד עשור - קורס טוען רבני - משרדנו חרט על דגלו שירות אדיב ומקצועי לאורך כל התהליך. מוזמנים ליצור קשר 052-719-6716

קרא עוד

מהו גיל הנישואין הרצוי על פי ההלכה?

כתב השולחן ערוך מצוה על כל אדם שישא אשה בן שמונה עשרה. וביאר בחלקת מחוקק אות א, שהמצוה נדחית מגיל מצוות, כיון שצריך קודם ללמוד, ובן חמש עשרה לתלמוד.

קרא עוד

האם מותר למכור ספר תורה?

אין מוכרין ספר תורה, אלא כדי ללמוד תורה ולישא אשה (שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף ב) וכתב הבית שמואל שמותר למכור גם שאר ספרים לצורך לימוד תורה ולישא אישה.

קרא עוד

אדם שחשקה נפשו בתורה האם יכול לא להתחתן?

כתב בשולחן ערוך שאדם שאינו נושא אשה כלל, כי חשקה נפשו בתורה כבן עזאי, אין בידו עוון. כיצד בן עזאי נפתר ממצות פרו ורבו, הרי זו מצוה שאינה יכולה להיעשות על ידי אחרים?

קרא עוד

כמה ילדים צריך כדי לקיים מצוות פריה ורבייה?

כתב השולחן ערוך שקיום המצוה, הוא כאשר נולדו לאיש זכר ונקבה, ובתנאי שהם עצמם יכולים ללדת דהיינו, שלא יהיה הבן סריס והבת איילונית - אשה עם טבע של זכר.

קרא עוד

האם מתקיימת מצוות פרו ורבו כשנולדו לו נכדים?

כתב השולחן כשמתו בניו בחייו, אך השאירו נכד ונכדה, שנולדו מבנו ומבתו, הרי זה קיים מצות פריה ורביה. אף שהנכדה נולדה מהבן והנכד מהבת.

קרא עוד

גוי שהתגייר האם ילדיו מתייחסים אחריו?

כתב השולחן ערוך גוי שהתגייר עם בניו, קיים מצות פריה ורביה, כי זרעו של הגוי מיוחס אחריו, וכבר קיים את המצווה בהיותו גוי, אך עבד לא קיים, עד שיוליד אחרי שהשתחרר.

קרא עוד

יש חובה להתחתן לאחר שקיים מצות פרייה ורבייה?

השולחן ערוך פוסק להלכה שאסור לעמוד בלא אישה, גם לאחר שכבר קיים מצות פרייה ורבייה.

קרא עוד

עם כמה נשים אפשר להתחתן מן הדין ומה להלכה?

כתב השולחן ערוך שבמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת, אינו רשאי לישא אשה אחרת על אשתו (ריטב"א). וכתב הבית שמואל אות כ, שזה דין ללא קשר לחרם רבינו גרשום, שכיוון שנהגו הווי כאילו היתנה כן,

קרא עוד

נשבע שלא יישא אישה על אשתו, האם נחשב שמתנה על מה שכתוב בתורה?

הַמַּתְנֶה בַּכְּתֻבָּה שֶׁלֹּא יִשָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת עָלֶיהָ, אֵינוֹ מַתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה. בנושאי הכלים שם נתבאר, דאף אם תשהה עמו עשר שנים ולא תלד, שאז הוא מחויב לישא אחרת כדי לקיים פרייה ורבייה, מכל מקום התנאי קיים, ויפטרנה בגט ולא ישא אחרת עליה.

קרא עוד