קורס טוען רבני

סמכות דיין יחיד בהסכמה

כללי סמכותו של דיין יחיד שדן בהסכמת הצדדים

קרא עוד

מזונות ילדים מדין צדקה

לפנינו ערעורה של האם על פסק בית הדין האזורי בפתח תקווה שקבע כי האב ישלם למזונות לילדיו סך 800 ש"ח לילד וסך 1,500 ש"ח למדור הילדים.

קרא עוד

כינוס נכסים בבית הדין הרבני

ביה"ד מבהיר בזאת, כפי שכבר כתב בהחלטה קודמת, שכונס נכסים אינו צריך להיות עו"ד

קרא עוד

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני הנקראת טופס אחד מוגשת בכל תיק כסעד ראשוני

קרא עוד

חיוב כתובה במרידה הדדית

הנדון: מתי כשיר בית דין לשוב ולדון בעניין שהוחזר אליו לאחר הערעור ומתי מנוע הוא מכך?

קרא עוד