מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), תשנ"ט-1999

כתב תביעה של בעל דין (להלן - תובע), למתן צו הגבלה נגד בעל הדין האחר המסרב לקיים פסק דין של גירושין

קרא עוד

תקנות הטוענים הרבניים, תשס"א-2001

הועדה הבוחנת, כאמור בתקנת משנה (א)(3), לא תבחן מי שלא השלים שלוש שנות לימוד בישיבה או שתי שנות לימוד במוסד חינוכי.

קרא עוד

כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986

עורך דין ייצג את לקוחו בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על הגינות, על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד לבית המשפט.

קרא עוד

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991

בית הדין רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים (להלן – צו הגנה)

קרא עוד

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), תשנ"א-1991

בקשה למתן צו במעמד צד אחד תוגש לפי טופס 3 שבתוספת בצירוף תצהיר כאמור בתקנת משנה (א)

קרא עוד

כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), תשס"ג-2002

כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), תשס"ג-2002

קרא עוד

חוק מידע גנטי, תשס"א-2000 פרק א' ופרק ה1

לא יורה בית המשפט על עריכת בדיקה לפי פרק זה, אלא אם כן נתן הנבדק את הסכמתו לכך.

קרא עוד

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014

מטרתו של חוק זה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום

קרא עוד

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ו-2016

בקשה ליישוב סכסוך תוגש למזכירות ערכאה שיפוטית בידי מבקש או בא כוחו ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת

קרא עוד

ערעור לבית הדין הרבני הגדול

פרק טו בתקנות הדיון - עוסק בכל הנוגע להגשת ערעור, על פסק דין או החלטה של בית הדין הרבני האזורי, בבית הדין הרבני הגדול...

קרא עוד

טוען רבני מבחנים

מבחנים שהתקיימו במסגרת בחינות הנהלת בתי הדין הרבניים בשנים עברו... בהצלחה רבה...

קרא עוד

סיכומים טוען רבני

טוען רבני ומגשר דוד עשור - הינו טוען רבני ומרצה ללימודי רישיון טוען רבני. הקורס מועבר בבהירות ובקלילות.

קרא עוד