קורס טוען רבני - שיעור לדוגמה - אבן העזר סימן א

דיני פריה ורביה, ושלא לעמוד בלא אשה. איסור אשה שנייה, והיתר נישואין. ובו י"ד סעיפים.

קרא עוד

מזונות זמניים סעד זמני

הנדון: השיקולים בבקשת סעד זמני לצמצום חיוב מזונות

קרא עוד

הזמנת בעלי דין

הזמנה לבעל דין, האם היא בכתב? כל הזמנה לבעל דין תיעשה בכתב, מלבד במקרים שבתקנות אלה נאמר אחרת.

קרא עוד

הסכם שלום בית ולחלופין גירושין

לזוגות רבים ישנה התלבטות טהורה, האם ישנו עוד סיכוי להציל את הנישואין גם כאשר החלו הליכי גירושין, התשובה לכך היא הסכם שלום בית ולחלופין גירושין.

קרא עוד

טוען רבני לאישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני

על פי רוב, נכללים בהסכם הגירושין מגוון נושאים, ביניהם: חלוקת הזכויות בדירה המשותפת, כלי רכב, תכולת הדירה, חסכונות, זכויות סוציאליות, חובות, משכנתאות וחשבונות בנק.

קרא עוד

כתובה מינימלית

פסק דין תקדימי הקובע כי כתובה של מאה זקוקים כסף אינה שווה יותר מ- 2,784 ש"ח ומהטעם כי יד בעל השטר על התחתונה.

קרא עוד

הסכם בדבר מקום המשפט

היה הסכם בין הצדדים על מקום המשפט, כוחו של הסכם כזה הוא יפה וכל צד קשור בו.

קרא עוד

תביעת גירושין כרוכה

תביעת גירושין כרוכה כדין העומדת במבחן הכריכה המשולש תופסת סמכות בכלל הנושאים שנכרכו כדין...

קרא עוד

טוען רבני - בקשה להסרת ייצוג

מתי בית הדין ישיב בחיוב לבקשתו של טוען רבני או עורך דין להשתחרר מייצוג

קרא עוד

סיוע משפטי

לבית הדין הרבני יש צורך להגיע עם ייצוג משפטי שידאג לזכויות שלכם, וידע להסביר לכם אודות ההליכים בבית הדין הרבני.

קרא עוד

תפיסת סמכות

הוזמן צד לדין בבית הדין ונכנס לטענות לגופו של עניין בלי שיעורר תחילה את שאלת מקום המשפט...

קרא עוד

סתירת הדין ודיון מחדש

פרק יד בתקנות הדיון עוסק בכל הנוגע לסתירת דין ודיון מחדש בבית הדין הרבני ביוזמת בעל דין או ביוזמת בית הדין...

קרא עוד