מסירת מודעה

האם תועיל מסירת מודעה לפני חתימה על הסכם גירושין, או שמא אין למודעה זו כל תוקף משפטי והלכתי?

קרא עוד

הסכם שלום בית ולחלופין גירושין

לזוגות רבים ישנה התלבטות טהורה, האם ישנו עוד סיכוי להציל את הנישואין גם כאשר החלו הליכי גירושין, התשובה לכך היא הסכם שלום בית ולחלופין גירושין.

קרא עוד

טוען רבני להסכם גירושין

מדוע לבחור דווקא בטוען רבני לעריכת הסכם גירושין כדי לסיים בדרכי שלום כאשר אין עוד סיכוי שהצדדים יחזרו לשלום בית?

קרא עוד

כתובה מינימלית

פסק דין תקדימי הקובע כי כתובה של מאה זקוקים כסף אינה שווה יותר מ- 2,784 ש"ח ומהטעם כי יד בעל השטר על התחתונה.

קרא עוד

הסכם בדבר מקום המשפט

היה הסכם בין הצדדים על מקום המשפט, כוחו של הסכם כזה הוא יפה וכל צד קשור בו.

קרא עוד

תביעת גירושין כרוכה

תביעת גירושין כרוכה כדין העומדת במבחן הכריכה המשולש תופסת סמכות בכלל הנושאים שנכרכו כדין...

קרא עוד

טוען רבני - בקשה להסרת ייצוג

מתי בית הדין ישיב בחיוב לבקשתו של טוען רבני או עורך דין להשתחרר מייצוג

קרא עוד

סיוע משפטי

לבית הדין הרבני לא הולכים לבד אלא אך ורק עם סיוע משפטי שידאג לכל הזכויות המגיעות לכם...

קרא עוד

תפיסת סמכות

הוזמן צד לדין בבית הדין ונכנס לטענות לגופו של עניין בלי שיעורר תחילה את שאלת מקום המשפט...

קרא עוד

סתירת הדין ודיון מחדש

פרק יד בתקנות הדיון עוסק בכל הנוגע לסתירת דין ודיון מחדש בבית הדין הרבני ביוזמת בעל דין או ביוזמת בית הדין...

קרא עוד

לאיזה בית הדין אני שייך

השאלה הראשונה בהליכי גירושין היא באיזה בית הדין צריך לפתוח את התיק, והשנייה מי הם הדיינים שידונו בתיק...

קרא עוד

טוען רבני לתביעת כתובה

רגישות ההלכה לנושא כתובה היא כה גדולה, ולא בכדי בתי הדין מוצאים פסקי דין רבניים מרובי עמודים בנושא כתובה...

קרא עוד