בקשה לעיכוב ביצוע בבית הדין הרבני

הגשת ערעור לבית הדין הרבני אינה מעכבת באופן אוטומטי את ביצוע פסק הדין עליו מוגש הערעור

קרא עוד

הפחתת מזונות לאור שינוי נסיבות מהותי

"היה כתוב בו למעלה דבר אחד, ולמטה דבר אחר, ואפשר לקיים (שניהם), מקיימים אותם.

קרא עוד

בית הדין הרבני באריאל

כתובת בית הדין הרבני באריאל רחוב יהודה 15 אריאל מזכיר בית הדין הרבני באריאל: הרב צבי מורד

קרא עוד

טוען רבני בבית שמש

משרדנו חרט על דגלו שירות הוגן ומקצועי לאורך כל התהליך.

קרא עוד

סמכות בית הדין לאחר הסכם גירושין

הנדון: אימתי יקנה בית הדין שאישר הסכם גירושין סמכות נמשכת בתביעות רכוש?

קרא עוד

חיוב כתובה במרידה הדדית

הנדון: מתי כשיר בית דין לשוב ולדון בעניין שהוחזר אליו לאחר הערעור ומתי מנוע הוא מכך?

קרא עוד

שווים של מאתיים זקוקים כסף

הנדון: מזונות ומדור קטינים; מהם פיצויי גירושין; הפשרה הראויה בספק מה הם 'מאתיים זקוקים' שבכתובה

קרא עוד

תביעת מוניטין בבית הדין הרבני

הנדון: חלוקת עסק – נכס או מוניטין; מעמדה של חו"ד מומחה

קרא עוד

הצמדת חוב למדד בבית הדין הרבני

הנדון: הצמדת החוב של תשלום מחצית הדירה למדד מחירי הדירות

קרא עוד

שכר דירה עם סוכה ונתברר שהגגון היה סגור

וכן יריעות ניילון או פלסטיק אינם כשרים לסכך מפני שאינם דבר הגדל מן הארץ כנפסק בחזון עובדיה (סוכות עמ' טז) ובספר ילקוט יוסף (סימן תרכט הלכה טז)

קרא עוד

האם דיירי קומת כניסה חייבם בתשלום עבור אחזקת המעלית?

נראה דהדין עם דיירי קומת כניסה והוא מטעם שכל שאין לשותף הנאה מכך אין לחייבו כמבואר הרבה מקומות כדלהלן:

קרא עוד

זה נהנה וזה לא חסר

נראה לפטור את בעל השמחה שמשך חוטים, מטעם זה נהנה וזה לא חסר כמבואר בגמ' ב"ק כ. ובשו"ע (שסג,ו)

קרא עוד