בקשה לעיכוב יציאה בבית הדין הרבני

בקשה לעיכוב יצאה בבית הדין הרבני מוגשת כמעט באופן קבע בכל תיק.

קרא עוד

האם מותר לטוען רבני ללמוד בשבת את תיק בית הדין

תלמידי חכמים העוסקים כל השבוע בגמרא והלכה, יקבעו זמן בשבת גם למדרש ואגדה, וכן הוא מנהג רוב תלמידי חכמים בכל המקומות.

קרא עוד

בקשת רשות ערעור בבית הדין הרבני הגדול

התנאים להגשת בקשת רשות ערעור בבית הדין הרבני הגדול וסדרי הדין בבקשת רשות ערעור!

קרא עוד

תביעת מוניטין אישי או עסקי בבית הדין הרבני - טוען רבני ומגשר דוד עשור 052-719-6716

הנושא הנידון בפסק הדין מבית הדין הרבני האזורי ברחובות, ובהמשך גם בפסיקה המאזנת מבית הדין הרבני הגדול הוא, האם חברת השמאות של האיש מוגדרת כמוניטין אישי שאינו בר חלוקה במקרים מסוימים, או שמא חברת השמאות מוגדרת כנכס עם מוניטין עסקי אשר הינו בר חלוקה ברוב המקרים.

קרא עוד

בקשה לעיכוב ביצוע בבית הדין הרבני

הגשת ערעור לבית הדין הרבני אינה מעכבת באופן אוטומטי את ביצוע פסק הדין עליו מוגש הערעור

קרא עוד

הפחתת מזונות לאור שינוי נסיבות מהותי

"היה כתוב בו למעלה דבר אחד, ולמטה דבר אחר, ואפשר לקיים (שניהם), מקיימים אותם.

קרא עוד

בית הדין הרבני באריאל

כתובת בית הדין הרבני באריאל רחוב יהודה 15 אריאל מזכיר בית הדין הרבני באריאל: הרב צבי מורד

קרא עוד

טוען רבני בבית שמש

משרדנו חרט על דגלו שירות הוגן ומקצועי לאורך כל התהליך.

קרא עוד

האם ניתן לחזור מהסכמה לסמכות בית הדין בענייני צווי ירושה?

"כותבים פלוני בירר את פלוני ופלוני בירר את פלוני, וכל זמן שלא כתבו יכולין לחזור בהם, ומשכתבו אין יכולין לחזור בהם. לפיכך אין כותבין אלא מדעת שניהם".

קרא עוד

סמכות בית הדין לאחר הסכם גירושין

הנדון: אימתי יקנה בית הדין שאישר הסכם גירושין סמכות נמשכת בתביעות רכוש?

קרא עוד

חיוב כתובה במרידה הדדית

הנדון: מתי כשיר בית דין לשוב ולדון בעניין שהוחזר אליו לאחר הערעור ומתי מנוע הוא מכך?

קרא עוד

שווים של מאתיים זקוקים כסף

הנדון: מזונות ומדור קטינים; מהם פיצויי גירושין; הפשרה הראויה בספק מה הם 'מאתיים זקוקים' שבכתובה

קרא עוד