בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני

בקשה ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני הנקראת טופס אחד מוגשת בכל תיק כסעד ראשוני

קרא עוד

בית הדין הרבני באריאל

כתובת בית הדין הרבני באריאל רחוב יהודה 15 אריאל מזכיר בית הדין הרבני באריאל: הרב צבי מורד

קרא עוד

חיוב כתובה במרידה הדדית

הנדון: מתי כשיר בית דין לשוב ולדון בעניין שהוחזר אליו לאחר הערעור ומתי מנוע הוא מכך?

קרא עוד

סמכות בית הדין לאחר הסכם גירושין

הנדון: אימתי יקנה בית הדין שאישר הסכם גירושין סמכות נמשכת בתביעות רכוש?

קרא עוד

תביעת מוניטין בבית הדין הרבני

הנדון: חלוקת עסק – נכס או מוניטין; מעמדה של חו"ד מומחה

קרא עוד

שווים של מאתיים זקוקים כסף

הנדון: מזונות ומדור קטינים; מהם פיצויי גירושין; הפשרה הראויה בספק מה הם 'מאתיים זקוקים' שבכתובה

קרא עוד

הצמדת חוב למדד בבית הדין הרבני

הנדון: הצמדת החוב של תשלום מחצית הדירה למדד מחירי הדירות

קרא עוד

בית הדין הרבני הגדול

בית הדין הרבני הגדול

קרא עוד

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג - 1953

עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים.

קרא עוד

עינוי דין איסורו וגדריו

אולם, משהתברר הדין, חייב היושב על מדין להודיע לבעלי הדין את פסק הדין מיד עם בירורו, וכל שעיכב את הודעת פסק הדין עובר הוא על איסור תורה.

קרא עוד

מעשה בית דין

הצדדים שניהם גרושים, ובמעשה בית הדין נכתב כי אם ירצו להינשא זה לזו הדבר טעון בירור בית הדין.

קרא עוד