בית הדין הרבני בתל אביב

בית הדין הרבני בתל אביב


הרב כהן זבדיה, ראב"דהרב שחור ישראל (עמית)הרב כץ דניאל
הרב יצחק הלוי אבירן, אב"דהרב חזן שמואלהרב וקנין חיים
הרב מרוה יצחק, אב"ד הרב גלב רפאלהרב לביא שמעון
הרב בן יעקב צבי, אב"דהרב בצרי משההרב הדאיה יצחק (עמית)
הרב עמראני אחיעזר, אב"דהרב כהן אפרים הרב בן מנחם יאיר
הרב שטסמן שלמה, אב"דהרב יוסף איילהרב שחר עידו
הרב בירנבאום צבי, אב"דהרב אוריאל אריה הרב הייזלר נפתלי
הרב בר שלטון דוד