בקשה לעיכוב יציאה בבית הדין הרבני

בקשה לעיכוב יציאה בבית הדין הרבני


בקשה לעיכוב יצאה בבית הדין הרבני מוגשת כמעט באופן קבע בכל תיק לצורך הנוחות הבאנו את טופס הבקשה לעמוד זה מתוך אתר של בתי הדין הרבניים, ניתן גם ללחוץ על הקישור למעבר לאתר של בתי הדין הרבניים, או להוריד את הטופס המצורף בתחתית העמוד.

מומלץ להגיש את הבקשה בסיוע טוען רבני, מאחר ולבקשה זו בדרך כלל נלוות בקשות נוספות, ופעמים שבקשה זו משמשת גם כבטוחה לקיום פסקי דין וציות לבית הדין הרבני, בהמשך התיק.
טופס בקשה לעיכוב יציאה מהארץ.pdf