פיצויי גירושין בכתובה נמוכה

הנדון: שיקולים להצמדת הכתובה, לפסיקת פיצוי ולאיזון משאבים בלתי ־ שוויוני

קרא עוד

מזונות ילדים מדין צדקה

לפנינו ערעורה של האם על פסק בית הדין האזורי בפתח תקווה שקבע כי האב ישלם למזונות לילדיו סך 800 ש"ח לילד וסך 1,500 ש"ח למדור הילדים.

קרא עוד

סמכות דיין יחיד בהסכמה

כללי סמכותו של דיין יחיד שדן בהסכמת הצדדים

קרא עוד

הקדמת גירושין לדיון בכתובה

הקדמת תביעת גירושין לדיון בכתובה - באלו מקרים בית הדין ייעתר לתביעת גירושין ויסדר גט בין הצדדים, טרם הדיון בנושא הכתובה?

קרא עוד

עינוי דין

אולם, משהתברר הדין, חייב היושב על מדין להודיע לבעלי הדין את פסק הדין מיד עם בירורו, וכל שעיכב את הודעת פסק הדין עובר הוא על איסור תורה.

קרא עוד

טוען רבני בבאר שבע

בית הדין הרבני בבאר שבע נמצא ברחוב התקווה 4. בית הדין בבאר שבע דן בכלל בנושא גירושין והמסתעף.

קרא עוד

בית הדין הרבני בתל אביב

בית הדין הרבני בתל אביב נמצא ברח' שדרות דוד המלך 33, תל אביב. בית הדין בתל אביב דן בנושא שלום בית, הסכם גירושין, גירושין והמסתעף.

קרא עוד

כינוס נכסים בבית הדין הרבני

ביה"ד מבהיר בזאת, כפי שכבר כתב בהחלטה קודמת, שכונס נכסים אינו צריך להיות עו"ד

קרא עוד

גט שליחות

האם יכול האיש למנות בפני בית הדין הרבני, שליח שיעביר את הגט לידי האישה, כאשר המצב בין הצדדים מתוח כל כך, עד כדי כך שאינם יכולים לשהות יחד במעמד סידור הגט בשום פנים ואופן?

קרא עוד

בקשה לעיכוב יציאה בבית הדין הרבני

בקשה לעיכוב יצאה בבית הדין הרבני מוגשת כמעט באופן קבע בכל תיק.

קרא עוד

דיון בתיק לאחר ערעור

הנדון: מתי כשיר בית דין לשוב ולדון בעניין שהוחזר אליו לאחר הערעור ומתי מנוע הוא מכך?

קרא עוד

בקשת רשות ערעור בבית הדין הרבני הגדול

התנאים להגשת בקשת רשות ערעור בבית הדין הרבני הגדול וסדרי הדין בבקשת רשות ערעור!

קרא עוד