פשרה, החלטה, פסק

פרק יא בתקנות הדיון עוסק בכל הנוגע לסדרי הדין בנושא פשרת בעלי דינים, פסק דין, והחלטת בית הדין...

קרא עוד

מעמד נכס בכינוס

הנדון: מעמדו של נכס שנמסר לכונס נכסים והאפשרות והסמכות לאשר הסכם בעניינו

קרא עוד

ביטול הסכם גירושין ע"י בית הדין

הנדון: סמכות בית הדין להורות על עיכוב או ביטול חיוב במזונות שמכוח הסכם שאותו אישר.

קרא עוד

חיוב מזונות בניכור הבן לאב או האב לבן

הנדון: חובת המזונות אל מול שאלת ניכורו של הבן לאב או של האב לבן

קרא עוד

מענק קורונה

הנדון: מי יקבל את מענק החגים שניתן בתקופת ה"קורונה"

קרא עוד

חיוב כתובה בנוסף לאיזון הנכסים

הנדון: חיוב כתובה נוסף על איזון הנכסים

קרא עוד

חיוב בגט

חיוב גט בבעל שדורש נתק בין האשה לבין הוריה הכללים וההלכות ולאור המנעותו מלהביע את רצונו בה

קרא עוד

התראה במורדת

הדברים כבר התלבנו ובוארו היטב בפס"ד של הגרי"ש אלישיב זצ"ל וחברי בית דינו הגר"ב ז'ולטי זצ"ל והגר"מ אליהו זצ"ל שכתבו

קרא עוד

קביעת מועד הקרע

הנדון: קביעת מועד הקרע לפירוד רכושי בין הצדדים.

קרא עוד

תוקפו של הסכם גירושין לפני ביצוע הגירושין

הנדון: התחייבויות שבהסכם גירושין שאושר – מעמדן ותוקפן טרם הגירושין או בהעדרם

קרא עוד

הסדרי ראיה בריחוק פיזי

הנדון: האחריות ליצירת אפשרות לקיום הסדרי שהות למרות ריחוק פיזי – על מי?

קרא עוד

החזרת מתנות במורדת

הנדון: החזר מתנות במורדת, ראיה על מתנה ברישום בטאבו או הפקדה בחשבון משותף

קרא עוד