היתר עיגון


תקנות הדיון - פרק יט - היתר עיגון


קעא. היתר עיגון

איש או אשה שהגישו בקשה להיתר עיגון, על יסוד שהבעל או האשה נפטרו, מה עליהם לציין בבקשה, ומה רשאי בית הדין להחליט בעניין? הוגשה בקשה על יד איש או אשה להיתר נישואין על היסוד שבן זוגו מת, תכלול הבקשה את שמו ושם בן הזוג, ושמות הוריהם, מקום הנישואין ותאריכם ומקום המגורים האחרון של כל אחד מהם. בית הדין רשאי להחליט על פרסום הבקשה ותאריך שמיעתה, אם ראה צורך בכך.

 

קעב. בירור זיקת ייבום

כיצד יבררו אם יש זיקת ייבום? בקשה להיתר נישואין בקשר לבירור זיקת ייבום תאה בהתאם לאמור בסעיף הקודם.