טוען רבני לאישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני


אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני


אישור הסכם גירושין

במידה והגעתם להסכמה עם בן הזוג לגבי הליך הגירושין, באפשרותכם לנסח הסכם גירושין בעצמכם או בסיוע עורך דין, טוען רבני או מגשר. כמו כן יתכן וההסכם הינו תוצאה של התדיינות בערכאה שיפוטית.

לצורך אישור ההסכם, עליכם לפתוח תיק אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני.

הליך אישור הסכם גירושין הינו הליך קצר, המונע מבני הזוג וילדיהם סבל מיותר. כמו כן הליך זה חוסך התמשכות הדיונים וההוצאות הכרוכות בכך.הליך אישור הסכם גירושין

מלאו טופס בקשה לאישור הסכם הגירושין. את הטופס ניתן לקבל במזכירות בית הדין או להדפיסו באמצעות אתר בתי הדין.

 שלמו במזכירות בית הדין את האגרה הקבועה בחוק.

 צרפו תצלום תעודת הזהות שלכם, כולל ספח מעודכן.

 צרפו עותק מהסכם הגירושין החתום.

 שמרו עותק מהחומר המוגש למזכירות בית הדין.

על פי רוב, נכללים בהסכם הגירושין מגוון נושאים, ביניהם: חלוקת הזכויות בדירה המשותפת, כלי רכב, תכולת הדירה, חסכונות, זכויות סוציאליות, חובות, משכתנתאות וחשבונות בנק.

כן כולל ההסכם: קביעת משמורת ילדים, הסדרי שהות ואופן חינוכם של הילדים המשותפים, הכתובה ומזונות הילדים (כולל מועד התשלום, אופן התשלום והצמדתו ופירוט הצרכים הנכללים במזונות).

בכל מקרה, כל הסכם דורש לצורך תקפותו את אישורה של ערכאה שיפוטית. מבלי שאושר ההסכם, אין יכולת לאוכפו באופן מעשי על בן הזוג. מרגע שאושר ההסכם על ידי רשות משפטית וקבלת תוקף של פסק-דין,  ניתן לאוכפו הן בהוצאה לפועל והן מול הביטוח הלאומי (בעניין מזונות).

לאחר מתן פסק הדין הנותן להסכם תוקף משפטי, יש לפתוח תיק סידור גט לצורך קביעת מועד סידור הגט.שינויים בהסכם גירושין

באפשרותכם לערוך בהסכמת שני הצדדים שינויים בהסכם גם לאחר שאושר בבית הדין הרבני וקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין. עליכם למלא טופס בקשה ולבקש תיקון להסכם גירושין או בקשה לשינוי הסכם.

בית הדין ידון בבקשה, ואם לא תהא מניעה חוקית או הלכתית, יאשר בית הדין את הבקשה.


זהירות ואחריות

גם אם הוחלט לערוך הסכם גירושין מומלץ להסתייע בשירותיו של טוען רבני מקצועי בכדי שיוכל לדאוג למקסם את האינטרסים של הצד המיוצג ולהסביר ולהבהיר את כל ההשלכות שמניב הסכם זה. הסכם גירושין הוא אחד ההסכמים החשובים והמורכבים ביותר ולכן כדאי שבעל מקצוע בתחום יעבור עליו טרם אישורו. והמומלץ ביותר שטוען רבני ינהל את המשא ומתן בכל סעיפי ההסכם השונים וידאג למלוא הזכויות העכשווית והעתידיות שלכם. 


דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי מוסמך 052-7196716