תשלום על למידה מרחוק


תשלום על למידה מרחוק


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. חל איסור להעתיק או לשכפל.


שאלה?

בעקבות נגיף הקרונה אין הלימודים מתקיימים, וישנם הרבה מוסדות שמלמדים מרחוק כגון ת"ת ישיבות גנים. 

חלקם מקליטים שיעורים או שירים וכיוצ"ב והתלמיד אמור להקשיב להם למשך שעה או שעתיים בלבד ביום. הנה יש לדעת אם במתכונת זו חייבים ההורים בתשלום מלא?


תשובה!

א) הנה לענ"ד יש לחלק בין לימוד תורה לשאר מקצעות שבלימוד תורה נפסק שאין ליטול שכר כמבואר במס' נדרים לז. מהפס ''ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צווני ה'', מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם, ורב ביאר שמה שנוטלין זה שכר שימור דהיינו כמו השגחה על הילדים שלא יסתובבו. וממילא בנ"ד שהילדים בהשגת ההורים בלבד אין אפשר לגבות תשלום על לימוד התורה.

ב) בשאר המקצועות חול, תלוי באופי השיעור וההשקעה והשעות והאחריות והחינוך שהוא קשה מאד לשלוט מרחוק וכל תלמיד עושה מה שחפץ. לכן סוף דבר, שתשלום זה אינו עולה ליותר משליש, שמכך צריך לנקות שאר הוצאות כגון נקיון, חשמל וכיוצ"ב. ובמוסדות עם פנימייה וארוחות יש לקזז גם אותו שכר.

ג) יש לציין שבאופן שהמוסד קיבל סבסוד מהמדינה כמו הישיבות, יש לקזז זה מהסכום שניתן.הורים שחוששים לשלוח לגן דינם בתשלום

מטפלות שקיבלו אישור לקבל ילדים וההורים חוששים לשלוח ילדיהם מחמת שעדיין ענין הנגיף לא פוענח ואין תרופה ולא חיסונים. לענ"ד אינם צריכים לשלם כלל, הואיל ולאחר בירור מעמיק, לצערנו התברר שמשרד האוצר לוחץ על משרד הבריאות לאשר את פתיחת הגנים והמטפלות כדי שיוכלו ההורים לצאת לעבוד ולא יגרם נזק כלכלי גדול. אולם אין בכך שום היתר הלכתי ולכן עדיין דין מכת מדינה בעינה עומדת ואין חיוב תשלום.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.