תשלום נזק לפי מוסך מורשה כאשר תיקון הרכב נעשה במוסך שאינו מורשה


תשלום נזק לפי מוסך מורשה


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט. חל איסור להעתיק או לשכפל.


שאלה?

מעשה בראובן שהזיק את רכבו של שמעון ושמו את עלות התיקון במוסך מורשה ב 5,500 ₪. ושמעון תיקן רכבו בכפר ערבי בסך 2,000 ₪. 

ועתה ראובן המזיק אינו רוצה לשלם לשמעון הניזק יותר מעלות התיקון בפועל. 

מאידך טוען שמעון הניזק כבר התחייבת לי את סכום הנזק, מה איכפת לך היכן אני מתקן ובכמה, ועוד יש לי סיכון בכך. הדין עם מי?


תשובה!

כתב בשולחן ערוך (סימן תכד, סעיף ג) בחובל בעבד חברו, שרבו נוטל ה' דברים. ואפילו צערו בסם ונתרפא מהרה, הרי כל רפואתו לרבו. עד כאן לשונו.

בסמ"ע (סק"ה) כתב: ואף על פי דהריפוי צריך ליתן להרופא שירפאהו, מכל מקום נפקא מינה בזה אם אמדוהו שירפאהו בה' ימים ונתן לו החובל דמי הרפואה על ה' ימים, וריפאו רבו בסם חריף בג' ימים, המותר מדמי הרפואה נשאר ביד רבו. עד כאן. (וכך כתב הר"י מלוניל בבא קמא דף פז.)ולעניות דעתי כך נראה, שהלא אם היה הניזק מתקן הנזק בעצמו או דודו או בן דודו יגאלנו מהנזק ויצא חינם אין כסף, וכי יכל המזיק לפטור עצמו מתשלום הנזק?! 

אלא ודאי המזיק אמור לשלם את גובה הנזק לפי שומה הנהוגה באותה מדינה ואם ירצה יתקן בזול ואם לא ירצה לתקן, הרשות בידו, אם כן היה נראה שהוא הדין לנדון דידן הואיל ואמדו את שווי הנזק במוסך יהודי מורשה כנהוג, עם כן כל מה שמצמצם הניזק, שלו הוא. 

ולכן כשהלך לכפר ערבי ולקח סיכון וגם עבודה שאינה איכותית ומקצועית כמוסך מורשה, מה שנותר הוא שלו.


להלכה: כל הכסף הנותר שייך לניזק.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.