זה נהנה וזה לא חסר

נראה לפטור את בעל השמחה שמשך חוטים, מטעם זה נהנה וזה לא חסר כמבואר בגמ' ב"ק כ. ובשו"ע (שסג,ו)

קרא עוד

תשלום נזק לפי מוסך מורשה כאשר תיקון הרכב נעשה במוסך שאינו מורשה

ולעניות דעתי כך נראה, שהלא אם היה הניזק מתקן הנזק בעצמו או דודו או בן דודו יגאלנו מהנזק ויצא חינם אין כסף, וכי יכל המזיק לפטור עצמו מתשלום הנזק?!

קרא עוד