זה נהנה וזה לא חסר


דין זה נהנה וזה לא חסר


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר - אין להעתיק או לשכפל בשום פנים ואופן.


שאלה?

לפני כמה חודשים המדינה היתה פקוקה במוקדים שונים ברחבי הארץ עקב הפגנות. באותו יום  היו שתי חתונות בשני אולמות הסמוכים אחד לשני, בחתונה שבאולם הראשון הגיעה התזמורת.ובאולם השני, התזמורת לא הספיקה לבוא והודיעו לבעל השמחה על כך.

אב החתן עשה מעשה נועז, משך חוטים מהתזמורת מהאולם הראשון וחיברם למערכת הגברה באולם השני, בכך נשמעה אותה תזמורת ששמעו באולם הראשון.

בשעה 21:00 הגיע ראש-הישיבה של החתן לאולם הראשון, והתזמורת החלה לשיר לכבודו "ימים על ימי מלך", במקביל, את אותו ניגון שמעו גם באולם השני, כאשר באותו הזמן נכנס דוד זקן של החתן, והוא רואה שכולם שרים עבורו "ימים על ימי", כך שהיה בטוח שכולם שרים ורוקדים לכבודו והתרגש עד כדי דמעות.

בסוף החתונה כתב הדוד צ'ק שמן של 5,000 ₪

ועתה נתעוררו ב' שאלות: 

א) האם צריכים לשלם לבעל השמחה באולם הראשון על כך שנהנו מהתזמורת? 

ב) והאם צריך להחזיר הצ'ק לדודו?

תשובה!

א) נראה לפטור את בעל השמחה שמשך חוטים, מטעם זה נהנה וזה לא חסר כמבואר בגמ' ב"ק כ. ובשו"ע (שסג,ו)

אולם יש להעיר שמא יצטרך לשלם לבעל התזמורת הואיל והתזמורת עומדת לשכר,ולא שייך לטעון זה נהנה וכו', וכנפסק בשו"ע (שם). ולענ"ד נראה שאפ"ה יפטר מתשלום והוא מהנפסק הרמ"א (רסד,ד) בעניין שנים שנתפסו למאסר והוציא אחד הוצאות להשתחרר, וממילא גם חברו השתחרר, אין חייב ליתן לחבירו כלום, הואיל ולא התנה עמו. וה"ה לנ"ד שבעל השמחה השני, נהנה ממילא.

ב) לענין הצ'ק, לכאורה חייב להחזיר הצ'ק שקיבל הואיל וגונב דעתו וכמו שמבואר בגמ' חולין צד. ובשו"ע (רכח,ו) והטעם שלא יחזיק לו טובה בחינם.

ולענ"ד מב' טעמים א"צ להחזיר הצ'ק: א) משום שהדוד הטעה את עצמו וכמבואר בשו"ע (שם). ב) בשביל לכבדו - מותר. כמבואר בשו"ע (שם,ז).


להלכה: א) בעל השמחה פטור מתשלום לתזמורת. ב) החתן אינו חייב להחזיר הצ'ק לדודו.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.