זה נהנה וזה לא חסר

נראה לפטור את בעל השמחה שמשך חוטים, מטעם זה נהנה וזה לא חסר כמבואר בגמ' ב"ק כ. ובשו"ע (שסג,ו)

קרא עוד