כרטיס טוען רבני

כרטיס רישיון טוען רבני ניתן מטעם לשכת הטוענים הרבניים ומקנה אישור כחבר בלשכת הטוענים הרבניים. בעמוד זה יבאו הרצאות מימי עיון בלשכת הטוענים הרבניים ומידע רלוונטי אודות החברות בלשכת הטוענים הרבניים.

קרא עוד

זה נהנה וזה לא חסר

נראה לפטור את בעל השמחה שמשך חוטים, מטעם זה נהנה וזה לא חסר כמבואר בגמ' ב"ק כ. ובשו"ע (שסג,ו)

קרא עוד

תשלום נזק לפי מוסך מורשה כאשר תיקון הרכב נעשה במוסך שאינו מורשה

ולעניות דעתי כך נראה, שהלא אם היה הניזק מתקן הנזק בעצמו או דודו או בן דודו יגאלנו מהנזק ויצא חינם אין כסף, וכי יכל המזיק לפטור עצמו מתשלום הנזק?!

קרא עוד

האם אפשר לחייב התקנת גנרטור לשבת בבניין המשותף

לענ"ד אין אפשרות לכוף את הדיירים בהתקנת גנרטור שבת. והטעם, שאין אדם יכול להחמיר על חשבון ממון הזולת. ולענ"ד יש ללמוד זה ממה שכתב בשולחן ערוך (קפג, ח):

קרא עוד