פסקי דין רבניים

עיקרון כיבוד הסכמים

אלא שבראש וראשונה הצדדים עצמם מחויבים לכבד ולקדש הסכמים שחתמו, ועליהם לשמור את מוצא פיהם מכל משמר.

קרא עוד

סיכום פסקי דין רבניים למבחן המסכם לרישיון טוען רבני

סיכום פסקי דין של בתי הדין הרבניים, כרך א' עד לעמוד 127 למבחן המסכם בעל פה לטוענים רבניים

קרא עוד

משמורת משותפת פחות מגיל 6

הנדון: משמורת משותפת כאשר הילדים פחות מגיל 6 האם הדבר אפשרי לפי החוק ולפי ההלכה

קרא עוד

איזון זכויות בבית הדין הרבני

זכותו של אדם לאיזון זכויות בהתאם להלכה ולחוק, אינה נפגעת כאשר אין נסיבות חריגות, גם אם בפועל לא עבד.

קרא עוד

הפקדת ערבות כתנאי לשמיעת הערעור

הנדון: פטור מהפקדת ערבות כנגד הפקדת תצהיר בהעדר יכולת כלכלית להפקדת ערבות כתנאי לשמיעת הערעור

קרא עוד

חובת בית הדין לנמק את פסקו

הנדון: חובת בית הדין לנמק את פסקו מצד תקנה קטו לתקנות הדיון ומצד ההלכה, ועד היכן חייב בית הדין לנמק את פסקו

קרא עוד

מינוי כונס נכסים ספציפי לגביית קנסות בתיק סרבנות גט

הנדון: מינוי בעל תפקיד ככונס נכסים ספציפי להליך ביצוע גביית קנסות שהוטלו בתיק סרבנות גט

קרא עוד

מורדת שלא הכריזו עליה האם מפסידה הכתובה והתוספת

"וכשיוצאה הפסידה נדוניא ועיקר כתובה ותוספת, וכל מה שנתן לה הבעל משלו, שלא כתב ולא נתן לה הבעל משלו אלא אדעתא למיקם קמיהו".

קרא עוד

שלילת מזונות לאם מנכרת

הנדון: שלילת מזונות קטין כשהאמא מסרבת להפגיש אותו עם אביו בניגוד להחלטות בית הדין

קרא עוד

פריסת תשלומי כתובה ל 15 שנים

הנדון: פריסת חוב כתובה לחמש עשרה שנים ובתשלום של 700 ש"ח לחודש בלבד

קרא עוד

דיון הוכחות בבית הדין הרבני

הנדון: חובת בעל דין להוכיח את טענותיו ואי־יכולתו להלין על בית הדין שלא דלה בעצמו ראיות להן מחקירת הצד שכנגד

קרא עוד