פסקי דין רבניים

ערעור בידיים שאינם נקיות

הנדון: אי־הרשאת ערעור המבוקש בידיים שאינן נקיות – בעוד המבקש מפר החלטות שיפוטיות ומבקש לערער על מניעת סעדים שבאותו עניין עד שיחדל מכך

קרא עוד

סידור גט בבית הדין הרבני

פסק דין חדש וחשוב בכל הנוגע לדיני סידור גט והאם צריך שיעשה דווקא בפני שלושה דיינים.

קרא עוד

שלילת מזונות לאם מנכרת

הנדון: שלילת מזונות קטין כשהאמא מסרבת להפגיש אותו עם אביו בניגוד להחלטות בית הדין

קרא עוד

אי היכולת לערער על נשיא בית הדין הרבני הגדול

הנדון: אי־היכולת לערער על החלטת נשיא בית הדין הגדול לאשר העברת הליך מבית דין אזורי אחד למשנהו או על החלטת בית דין אזורי, המחויב לה, הנגזרת ממנה

קרא עוד

דיון הוכחות בבית הדין הרבני

הנדון: חובת בעל דין להוכיח את טענותיו ואי־יכולתו להלין על בית הדין שלא דלה בעצמו ראיות להן מחקירת הצד שכנגד

קרא עוד

קידושין בטבעת שאולה

הנדון: דין קידושי אישה בטבעת שאולה

קרא עוד

ירושה על פי דין תורה בבית הדין הרבני

הנדון: סמכות ביה"ד לדון בדיני ירושה לפי הדין הדתי; בקשה לביטול הסכמה לסמכות

קרא עוד