פסקי דין רבניים

סיכום פסקי דין רבניים למבחן המסכם לרישיון טוען רבני

סיכום פסקי דין של בתי הדין הרבניים, כרך א' עד לעמוד 127 למבחן המסכם בעל פה לטוענים רבניים

קרא עוד

חיוב הוצאות משפט בבית הדין הרבני

הנדון: חיוב הוצאות בדין תורה – עקרונות

קרא עוד

משמורת משותפת פחות מגיל 6 בבית הדין הרבני

הנדון: משמורת משותפת כאשר הילדים פחות מגיל 6 האם הדבר אפשרי לפי החוק ולפי ההלכה

קרא עוד

עיקרון כיבוד הסכמים בבית הדין הרבני

אלא שבראש וראשונה הצדדים עצמם מחויבים לכבד ולקדש הסכמים שחתמו, ועליהם לשמור את מוצא פיהם מכל משמר.

קרא עוד

איזון זכויות בבית הדין הרבני

זכותו של אדם לאיזון זכויות בהתאם להלכה ולחוק, אינה נפגעת כאשר אין נסיבות חריגות, גם אם בפועל לא עבד.

קרא עוד

ביטול הסכם גירושין בבית הדין הרבני

הודאה בחתם ידו, והשטר בגופן של עובדי כוכבים, והדבר ברור שאינו יודע לקרות, ויש עדים שחתם עד שלא קראו מכל מקום מתחייב הוא בכל מה שכתוב בו.

קרא עוד

הפקדת ערבות כתנאי לשמיעת הערעור

הנדון: פטור מהפקדת ערבות כנגד הפקדת תצהיר בהעדר יכולת כלכלית להפקדת ערבות כתנאי לשמיעת הערעור

קרא עוד

חובת בית הדין לנמק את פסקו

הנדון: חובת בית הדין לנמק את פסקו מצד תקנה קטו לתקנות הדיון ומצד ההלכה, ועד היכן חייב בית הדין לנמק את פסקו

קרא עוד

דחיית בקשה לעיכוב ביצוע בהחלטה לפסיקת הוצאות משפט - בעקבות ניכור הורי

הנדון: ניכור הורי – דחיית בקשה לעיכוב ביצוע החלטה לפסיקת הוצאות משפט

קרא עוד

מינוי כונס נכסים ספציפי לגביית קנסות בתיק סרבנות גט

הנדון: מינוי בעל תפקיד ככונס נכסים ספציפי להליך ביצוע גביית קנסות שהוטלו בתיק סרבנות גט

קרא עוד

מורדת שלא הכריזו עליה האם מפסידה הכתובה והתוספת

"וכשיוצאה הפסידה נדוניא ועיקר כתובה ותוספת, וכל מה שנתן לה הבעל משלו, שלא כתב ולא נתן לה הבעל משלו אלא אדעתא למיקם קמיהו".

קרא עוד

פריסת תשלומי כתובה ל 15 שנים

הנדון: פריסת חוב כתובה לחמש עשרה שנים ובתשלום של 700 ש"ח לחודש בלבד

קרא עוד