תוך כמה זמן מהדיון בבית הדין הרבני יינתן פרוטוקול

3. כל צד זכאי להעתק הפרוטוקול וההחלטה של בית הדין. לצורך כך, יעביר מזכיר הרכב בית הדין, בסמוך ככל האפשר לסיום הדיון, את הפרוטוקול וההחלטה לידי הצדדים.

קרא עוד

הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול החדשות

ראה בית הדין כי אין בידו ליתן החלטה לגופו של ענין על אתר, או שיש מקום להפנות את הצדדים לגישור או פשרה, יתן החלטה בה ייאמר כי הענין נדחה לעיון ומתן החלטה.

קרא עוד