הארכת מועדים בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו 


בתוקף סמכותי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, הנני מנחה את מערכת בתי הדין הרבניים, כדלקמן:


ה. הארכת מועדים


בכל מקרה שעל פי תקנות הדיון נקבע מועד לעשיית פעולה כלשהי, והוגשה בקשה להארכת המועד, בנימוק הקשור לימי פגרת בתי הדין או בתי המשפט, שביתות או עיצומים, יהא זה נימוק שניתן להתחשב בו, בכפוף לנסיבות אחרות הקשורות לעניין.