שאלות ותשובות בהלכה - לימוד נעים ומוצלח בתורתנו הקדושה

האם מותר לכתוב פסק דין בחול המועד?

מותר לכתוב פסקי דין בחול המועד. ובטעם הדבר יש אומרים משום שזה נחשב כצורכי רבים ויתכן אף צורך המועד, ויש אומרים שהטעם הוא משום דבר האבד.

קרא עוד

האם מותר לכתוב בחול המועד חידושי תורה במחשב?

ולדעתי ההקלדה של המחשב בודאי שאין בה שום חשש איסור, כיון שאין האותיות מודפסות על דבר המתקיים, אלא שנראים על מסך המחשב בלבד. וגם השלב השני של ההדפסה אינו אלא מעשה הדיוט. וכמו שהתרנו הדפסה במכונת כתיבה מטעם זה. וזה ברור.

קרא עוד

האם מותר להטביל כלים בחול המועד?

"והדבר מוכח בעליל לענין מלאכות האסורות בשבת ויום טוב מדרבנן, שיש מהם שהותרו במועד, כגון מוקצה טבילת כלים וכו' שלא אסרו במועד"

קרא עוד

האם מותר לגזוז ציפורניים בחול המועד?

"מֻתָּר לִטֹּל צִפֹּרְנַיִם בֵּין דְּיָד בֵּין דְּרֶגֶל, אֲפִלּוּ בְּמִסְפָּרַיִם." והוסיף המשנה ברורה שלדעת השולחן ערוך כל שכן שמותר בסכין או בשיניו או בידו. אם כן עולה ברור שלדעת הספרדים מותר לגזוז ציפורניים בחול המועד בכל האופנים, ואפילו בקוצץ ציפורניים המיוחד לזה

קרא עוד

האם מותר להסתפר או להתגלח בחול המועד?

אסור להסתפר או להתגלח בחול המועד, כדי שלא יכנס למועד כשהוא מנוול, ומשום שאין זה כבוד המועד. ישנם יוצאים מהכלל ומותרים להסתפר ולהתגלח בחול המועד כנזכר לעיל. לגלח את השפם בחול המועד מותר לכל אדם.

קרא עוד

האם מותר לילד פחות מגיל מצוות להטביל כלים?

קטן אפילו הגיע לחינוך, אינו נאמן לומר על כלי סעודה של מתכות שהטבילם, אבל כשר הוא להטביל הכלים בפנינו, ויברך על טבילת הכלים, וכן נאמן הוא לומר על כלי זכוכית שהטבילם, כיון שעיקר חיוב טבילת כלי זכוכית אינו אלא מדברי סופרים.

קרא עוד

מה סדר ברכת האילנות?

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, אֱלֹהֵֽינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁלֹּא חִסֵּר בְּעוֹלָמוֹ כְּלוּם, וּבָרָא בוֹ בְּרִיוֹת טוֹבוֹת וְאִילָנוֹת טוֹבוֹת, לֵהָנוֹת בָּהֶם בְּנֵי אָדָם:

קרא עוד

מי שלעס בשר האם צריך להמתין 6 שעות?

הלועס בשר עבור התינוק האם צריך להמתין 6 שעות? הלועס שומן של בשר עבור התינוק האם צריך להמתין 6 שעות?

קרא עוד

האם הספרים צריכים בדיקה מחמץ?

בגמרא בפסחים (ו:) מבואר, דפירורים לא חשיבי, דאפקורי מפקרי להו, ולא הצריכו אלא שמא ימצא גלוסקא, ודעתו תהיה עליה. ונראה לפי זה שאין לחוש לפירורים שמא ימצא בספרים.

קרא עוד