מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

קורס טוען רבני - אבן העזר חלק א - תוכן העניינים עם קישור לכל הלכה

סימן א - דיני פריה ורביה, ושלא לעמוד בלא אשה. ובו י"ד סעיפים. סימן סט - במה מתחייב האדם לאשתו ובניו. ובו ז' סעיפים. סימן ע - דין חיוב מזונות אשתו ובניו, ואם חייב להשכיר עצמו. ובו י"ב סעיפים. סימן עא - שחייב לזון בניו ובנותיו כשהם קטנים. ובו ד' סעיפים.

קרא עוד

האם חייב להתחתן ומדוע?

טוען רבני ומגשר דוד עשור - קורס טוען רבני - משרדנו חרט על דגלו שירות אדיב ומקצועי לאורך כל התהליך. מוזמנים ליצור קשר 052-719-6716

קרא עוד

אדם שחשקה נפשו בתורה האם יכול לא להתחתן?

כתב בשולחן ערוך שאדם שאינו נושא אשה כלל, כי חשקה נפשו בתורה כבן עזאי, אין בידו עוון. כיצד בן עזאי נפתר ממצות פרו ורבו, הרי זו מצוה שאינה יכולה להיעשות על ידי אחרים?

קרא עוד

כמה ילדים צריך כדי לקיים מצוות פריה ורבייה?

כתב השולחן ערוך שקיום המצוה, הוא כאשר נולדו לאיש זכר ונקבה, ובתנאי שהם עצמם יכולים ללדת דהיינו, שלא יהיה הבן סריס והבת איילונית - אשה עם טבע של זכר.

קרא עוד

האם מתקיימת מצוות פרו ורבו כשנולדו לו נכדים?

כתב השולחן כשמתו בניו בחייו, אך השאירו נכד ונכדה, שנולדו מבנו ומבתו, הרי זה קיים מצות פריה ורביה. אף שהנכדה נולדה מהבן והנכד מהבת.

קרא עוד

גוי שהתגייר האם ילדיו מתייחסים אחריו?

כתב השולחן ערוך גוי שהתגייר עם בניו, קיים מצות פריה ורביה, כי זרעו של הגוי מיוחס אחריו, וכבר קיים את המצווה בהיותו גוי, אך עבד לא קיים, עד שיוליד אחרי שהשתחרר.

קרא עוד

יש חובה להתחתן לאחר שקיים מצות פרייה ורבייה?

השולחן ערוך פוסק להלכה שאסור לעמוד בלא אישה, גם לאחר שכבר קיים מצות פרייה ורבייה.

קרא עוד

טוען רבני מבחנים

מבחנים שהתקיימו במסגרת בחינות הנהלת בתי הדין הרבניים בשנים עברו... בהצלחה רבה...

קרא עוד

סיכומים טוען רבני

טוען רבני ומגשר דוד עשור - הינו טוען רבני ומרצה ללימודי רישיון טוען רבני. הקורס מועבר בבהירות ובקלילות.

קרא עוד

קורס טוען רבני - "שיעור לדוגמה" מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר

דיני פריה ורביה, ושלא לעמוד בלא אשה. איסור אשה שנייה, והיתר נישואין. ובו י"ד סעיפים.

קרא עוד

קורס טוען רבני - חלק אבן העזר א - סיכומים למבחן טוען רבני

הקדמה: החומר המוגש הינו סיכום מפורט, שהכנתי כדי לשמש אותי לצורך שינון החומר למבחן טוענים רבניים אה"ע ח"א, קיימת אפשרות שחלק מהחומר חורג מהנדרש, וגם כמובן יתכנו שאלות במבחן שאינם כלולים בחומר כאן.

קרא עוד

קורס טוען רבני - סיכומים על אבן העזר חלק ב למבחן טוען רבני

קרא עוד