מועדי בחינות טוענים רבניים

בס"ד

מועדי הבחינות ללימודי טוען רבני 


בחינות הסמכה לטוען רבני החל משנת תשס"ד


להלן נושאי הבחינות ומועדי הבחינות לטוען רבני בכל שנה:


1. חושן משפט חלק א' - חודש כסלו [בדרך כלל בתחילת החודש]

2. חושן משפט חלק ב' - חודש שבט [בדרך כלל בתחילת החודש]

3. תקנות הדיוןחודש אייר [בדרך כלל באמצע החודש]

4. בחינה מעשית - חודש אייר [בדרך כלל באמצע החודש יחד עם תקנות הדיון]

5. אבן העזר חלק א' - חודש סיוון [בדרך כלל באמצע החודש]

6. אבן העזר חלק ב' - חודש אב [ בדרך כלל בתחילת החודש]

7. מבחן בעל פה - ידיעה בחומר הנלמד אבן העזר וחושן משפט ופסקי הדין של בתי הדין הרבניים הייעודיים. בדרך כלל בכל רבעון לאחר שמתגבשת קבוצה שעברה את כל המבחנים בהצלחה.


חוברות ללימוד טוען רבני

בחינות ההסמכה לקבלת רישיון טוען רבני, כוללת 7 בחינות קלילות יחסית, אך מצריכות לימוד ושינון ממוקד. ארבע בחינות קלילות ומעניינות בתחום ההלכתי - באבן העזר 2 (דיני משפחה - אישות נישואין מזונות וגירושין ועוד) ובחושן משפט 2 (דיני ממונות - דיינים, עדות, טוען ונטען ועוד). 

עוד שתי בחינות בתחום הפרקטיקה המעשית של המקצוע - תקנות הדיון וחקיקה אזרחית. ובחינה אחרונה בעל פה על פסקי דין רבניים מרתקים באולם בית הדין בירושלים. אורך המבחן כ - 15 דקות. 

סיכמנו עבורכם 7 חוברות קלילות וברורות המוגשות בדרך שו"ת קולח, בכדי להקל באופן משמעותי על לימוד, תקנות הדיון, השולחן ערוך, החוקים ופסקי הדין. 

כל חוברת מונה כ- 40 דפים ועונה על כל דרישות הנהלת בתי הדין לקבלת רישיון טוען רבני. לפרטים והרשמה, שלחו הודעה. או צלצלו לנייד. 

בהצלחה רבה, טוען רבני דוד עשור


מצורף טופס רשימת הנושאים ומועדי הבחינות מהאתר של הנהלת בתי הדין הרבניים לתועלת הלומדים

תאריכי הבחינות לשנת תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

תאריך פרסום 15.02.2024

תאריך עדכון 15.02.2024

תאריכי הבחינות לשנת תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)


חושן משפט א' יתקיים בעז"ה ביום חמישי י"ג אדר א' תשפ"ד 22/2/2024 למניינם

פתיחת רישום : יום שלישי ו' בשבט  16/01/24

סגירת רישום: יום חמישי ו' אדר א' 15/02/24

 

חושן משפט ב' יתקיים בעז"ה ביום חמישי כ"ה אדר ב' תשפ"ד 4/4/2024 למניינם

פתיחת רישום : יום חמישי כ' אדר א' 29/2/24

סגירת רישום: יום רביעי י"ז אדר ב' 27/3/24

 

תקנות הדיון+ מעשית יתקיים בעז"ה ביום חמישי א' אייר תשפ"ד 9/5/2024 למניינם

פתיחת רישום: יום שלישי א' ניסן 9/4/24

סגירת רישום: יום רביעי כ"ג ניסן 1/5/24

 

אבן העזר א' יתקיים בעז"ה ביום חמישי י"ד סיון תשפ"ד 20/6/2024 למניינם 

פתיחת רישום: יום חמישי ט"ו אייר 23/5/24

סגירת רישום: יום שני ד' סיון 10/6/24

 

 אבן העזר ב' יתקיים בעז"ה ביום חמישי ד' אב תשפ"ד 8/8/2024 למניינם

פתיחת רישום: יום שני כ"ה סיון  1/7/24

סגירת רישום: יום חמישי י"ט תמוז 25/7/24

 

חושן משפט א' יתקיים בעז"ה ביום חמישי ד' כסלו תשפ"ה  5/12/2024 למניינם

פתיחת רישום: יום רביעי כ"ח תשרי 30/10/24

סגירת רישום: יום חמישי כ' חשון  21/11/24


הודעה זו תקפה עד למועד הסרתה

רשימת החוקים והתקנות לבחינה מעשית בצירוף קישור לכל חוק ותקנה

תקנות הדיון בבית הדין הרבני התשנ"ג 

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג - 1953

חוק הדיינים, התשט"ו –1955, סעיף 8

תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש"ן-1990

תקנות הדיינים (אגרות), תשי"ז-1957

חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956

חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה), התשכ"ה-1965

פקודת בזיון בית משפט, סעיפים 7-6

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973

חוק בתי דין  רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995

תקנות בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ט – 1999

תקנות הטוענים הרבניים, התשס"א – 2001

כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו- 1986

חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991

תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי בתי דין רבניים), התשנ"ט 1999

כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ב 2002

חוק מידע גנטי, התשס"א – 2000, פרק א' ופרק ה1

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ו-2016

מצורף טופס רשימת החוקים לבחינה מעשית מהאתר של הנהלת בתי הדין הרבניים לתועלת הלומדים