מזונות זמניים בבית הדין הרבני


מזונות זמניים בבית הדין הרבניכשאין מנוס מלתבוע מזונות זמניים

רבים מהמתגרשים בוחרים בדרך הקלה שהיא הסכם גירושין המכיל את כל הפרמטרים הנדרשים כולל מזונות ובכך מדלגים על נושא מזונות זמניים. אך ישנם פעמים שאין מנוס ומוכרחים לתבוע מזונות זמניים מפאת, שנשללה האפשרות ליצור הסכם גירושין המוסכם על הצדדים, ומי מהצדדים פתח בתביעת שלום בית או גירושין. תביעת גירושין כוללת בתוכה תביעות משניות רבות ביניהם גם תביעת מזונות, ובקשת סעד דחוף למזונות זמניים.מזונות זמניים נגד קריסה כלכלית

הסחבת בהליכי גירושין ידועה בפרט לאור חוק הגישור המחייב את בני הזוג לעבור מפגשי מהו"ת (מידע ההערכה ותיאום) ולפעמים יכול לקחת מעל שנה עד שבית הדין ירד לשורש התביעה על מזונות קבועים וייתן פסק דין בעניין. ומשכך יש חשש שיגיעו הילדים למצב בו אין לרשותם אף את הצרכים הבסיסים, וההורה המשמורן אף הוא יקרוס כלכלית לאור העובדה שכעת הוא עסוק במאבקי גירושין משפטיים מול בין זוגו.


מזונות זמניים בסדר עדיפות ראשוני

כאן נכנס הסעד מזונות זמניים לתמונה. בית הדין ידון בבקשה למזונות זמניים בהקדם האפשרי ובסדר עדיפות ראשוני ללא כל דיחוי. מפאת חשיבותו של סעד זה שבא להגן ולפרוס מטרייה כלכלית בסיסית על הילדים הקטינים.

הסיבות למזונות גבוהים

תביעות למזונות קבועים ומזונות זמניים. בדרך כלל הם גבוהות ויוצאות מכל פרופורציה מהצד המבקש ולפעמים עוברות את משכורת הנתבע ואף מכפילות אותה. הסיבות לכך הם רבות ובית הדין מתחשב בכל סיבה כשלעצמה בבואנו לבקש מזונות זמניים או לבטל את המזונות הזמניים הגבוהים שנקבעו להלן הסיבות: 

א. פעמים שצורכי הילדים דורשים סכומים גבוהים אם מפאת רמת החיים אליה הורגלו ואם מפאת צרכים מיוחדים כל ילד וענינו. 

ב. תביעה למזונות זמניים גבוהים משמשת כמהלך אסטרטגי להשגת עליונות בהליכי גירושין שכן נתבע המקבל לידו תביעה או החלטה למזונות זמניים גבוהים נתון בין הפטיש לסדן, ובאפשרות של גביית הפסק דין דרך הוצאה לפועל ובכך נעשקת ממנו האפשרות לנהל הליכי גירושין בצורה מאוזנת. ועוד טרם החל בהליך הגירושין נשללו ממנו כל המשאבים.

ג. לא פעם תביעה למזונות זמניים משמשת כמהלך להשגת חלק נכבד בדירה המשותפת של בני הזוג. בהתבסס על העובדה שלא יוכל הנתבע לשלם מזונות אלו ובכך יצבור חוב גדול ותמורתו יפסיד את חלקו בדירה כאשר בית הדין יזקק לתביעת חלוקת הרכוש שכמעט בכל הליך גירושין מוגשת יחד עם תביעת הגירושין.גובה הסכום למזונות זמניים

בית הדין יזמן את הצדדים לדיון בנוגע לגובה המזונות וישמע את הצדדים וייתן פסק דין למזונות זמניים בדרך כלל גובה הסכום שיקבע למזונות זמניים יהיה בסיסי מאחר ובית הדין לא יורד לכל טענה ופרט באופן יסודי אלא סוקר את התמונה באופן כללי ומחשב את הפרמטרים שהוזכרו לעיל בכדי שמי מהצדדים לא ישיג עליונות על ידי פסק זה ומוציא פסק למזונות זמניים וזאת בשל העובדה שבית הדין עוד ידון על כך באריכות בדיון למזונות קבועים.פסק דין למזונות זמניים גבוהים

במידה והנתבע לא ישיב לתביעה למזונות זמניים גבוהים ככל שהיו. אזי בית הדין יפסוק מזונות זמניים, כפי שביקש המבקש. מאחר וניתנה רשות למשיב להגיב ואינו עשה את המוטל עליו הרי זו כעין שתיקה כהודאה, שהוא מוכן לשלם את הסכום הנתבע ממנו למזונות זמניים. בקשה לביטול מזונות זמניים  

בקשות לביטול מזונות זמניים מוגשות באופן שוטף בבית הדין הרבניים. ופעמים גם כערעור לבית הדין הרבני הגדול. הבקשה צריכה להיות מנומקת דיה ולכלול את כל הסיבות ההלכתיות וההגיוניות מדוע יש לבטל פסק דין זה בכדי שבית הדין יתייחס אליה בכבוד הראוי. או לכל הפחות יקבע דיון במועד האפשרי הקרוב ביותר בכדי לשמוע את טענות המבקש. כמו כן במידה והנתבע לא קיבל לידו את התביעה למזונות זמניים יש לציין זאת בבקשה.


מוזמנים ליצור קשר - טוען רבני ומגשר דוד עשור 052-7196716