מזונות זמניים בבית הדין הרבני


מזונות זמניים בבית הדין הרבניכשאין מנוס מלתבוע מזונות זמניים

רבים מהמתגרשים בוחרים בדרך הקלה והמומלצת שהיא הסכם גירושין המכיל את כל הפרמטרים הנדרשים כולל מזונות ובכך מדלגים על נושא מזונות זמניים. אך ישנם פעמים שאין מנוס מלבקש מזונות זמניים מפאת, שנשללה האפשרות להגיע להסכם גירושין המוסכם על הצדדים, והצדדים לא השכיל להגיע להבנות זמניות, או שמי מהצדדים פתח בתביעת שלום בית או גירושין. תביעת גירושין כוללת בתוכה תביעות משניות רבות ביניהם גם תביעת מזונות, ובקשת סעד דחוף למזונות זמניים.מזונות זמניים נגד קריסה כלכלית

הסחבת בהליכי גירושין ידועה בפרט לאור חוק הגישור המחייב את בני הזוג לעבור מפגשי מהו"ת (מידע ההערכה ותיאום) ולפעמים יכול לקחת מעל שנה עד שבית הדין ירד לשורש התביעה על מזונות קבועים וייתן פסק דין בעניין. ומשכך יש חשש שיגיעו הילדים למצב בו אין לרשותם אף את הצרכים הבסיסים, וההורה המשמורן אף הוא יקרוס כלכלית לאור העובדה שכעת הוא עסוק במאבקי גירושין משפטיים.


מזונות זמניים בסדר עדיפות ראשוני

כאן נכנס הסעד מזונות זמניים לתמונה. בית הדין ידון בבקשה למזונות זמניים בהקדם האפשרי ובסדר עדיפות ראשוני ללא כל דיחוי. מפאת חשיבותו של סעד זה שבא להגן ולפרוס מטרייה כלכלית בסיסית על הילדים הקטינים.

הסיבות למזונות גבוהים

תביעות למזונות קבועים ומזונות זמניים. בדרך כלל הם גבוהות ויוצאות מכל פרופורציה מהצד המבקשת שלא כדין, ולפעמים עוברות את משכורת הנתבע ואף מכפילות אותה. הסיבות לכך הם רבות וכנ"ל, לכן בית הדין בוחן ומתחשב בכל סיבה כשלעצמה, כאשר נדרש לדון במזונות זמניים או לבטל את המזונות הזמניים הגבוהים שנקבעו להלן חלק מהסיבות: 

א. פעמים שצורכי הילדים דורשים סכומים גבוהים, אם מפאת רמת החיים הגבוהה אליה הורגלו, ואם מפאת צרכים מיוחדים כל ילד וענינו. [אך גם כאן יש לזכור שהאב צריך גם הוא להתקיים בהתאם למציאות החדשה שנוצרה, ויש להתחשב ולהתיישב בדבר כיצד גם לו יהיה ממה להתקיים ולפרנס את עצמו] 

ב. פעמים שתביעה למזונות זמניים גבוהים משמשת כמהלך אסטרטגי מצד המבקשת שלא כדין, כדי להשיג עליונות בהליכי גירושין, שכן נתבע המקבל לידו תביעה או החלטה למזונות זמניים גבוהים נתון בין הפטיש לסדן, ובאפשרות של גביית הפסק דין דרך הוצאה לפועל ובכך נעשקת ממנו האפשרות לנהל הליכי גירושין בצורה מאוזנת. ועוד טרם החל בהליך הגירושין נשללו ממנו כל המשאבים. ולכן בין הדין בוחן תביעות אלו במשנה זהירות, וברוב המקרים נפסקים מזונות על הצד הנמוך, כדי למנוע עליונות משפטית כל שהיא מצד המבקשת.

ג. לא פעם תביעות שגויות וקנטרניות למזונות זמניים משמשות כמהלך להשגת חלק ברכוש המשותף. בהתבסס על העובדה שלא יוכל הנתבע לשלם מזונות אלו ובכך יצבור חוב גדול ותמורתו יפסיד את חלקו ברכוש המשותף, כאשר בית הדין יזקק לתביעת חלוקת הרכוש שכמעט בכל הליך גירושין מוגשת יחד עם תביעת הגירושין. ולכן בין הדין בוחן תביעות אלו במשנה זהירות, וברוב המקרים נפסקים מזונות על הצד הנמוך כדי למנוע עליונות משפטית כל שהיא מצד המבקשת.

גובה הסכום למזונות זמניים

בית הדין יזמן את הצדדים לדיון בנוגע לגובה המזונות וישמע את הצדדים וייתן פסק דין למזונות זמניים בדרך כלל גובה הסכום שיקבע למזונות זמניים יהיה בסיסי מאחר ובית הדין לא יורד לכל טענה ופרט באופן יסודי אלא סוקר את התמונה באופן כללי ומחשב את הפרמטרים שהוזכרו לעיל בכדי שמי מהצדדים לא ישיג עליונות על ידי פסק זה ומוציא פסק למזונות זמניים בסיסים וזאת בשל העובדה שבית הדין עוד ידון על כך באריכות בדיון למזונות קבועים.


פסק דין למזונות זמניים גבוהים

במידה והנתבע לא ישיב לתביעה למזונות זמניים גבוהים ככל שהיו. אזי בית הדין יפסוק מזונות זמניים, כפי שביקש המבקש. מאחר וניתנה רשות למשיב להגיב ואינו עשה את המוטל עליו הרי זו כעין שתיקה כהודאה, שהוא מוכן לשלם את הסכום הנתבע ממנו למזונות זמניים

בקשה לביטול מזונות זמניים  

בקשות לביטול מזונות זמניים מוגשות באופן שוטף בבית הדין הרבניים. ופעמים גם כערעור לבית הדין הרבני הגדול. הבקשה צריכה להיות מנומקת דיה ולכלול את כל הסיבות ההלכתיות וההגיוניות מדוע יש לבטל פסק דין זה בכדי שבית הדין יתייחס לבקשה זו בכבוד הראוי. או לכל הפחות יקבע דיון במועד האפשרי הקרוב ביותר בכדי לשמוע את טענות המבקש. כמו כן במידה והנתבע לא קיבל לידו את התביעה למזונות זמניים יש לציין זאת בבקשה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את המסקנות ההלכתיות. בנסיבות כל מקרה ספציפי יש לפנות להליך גישור ו/או לפנות ל טוען רבני מומחה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי. בברכה טוען רבני דוד עשור.