מזונות זמניים בבית הדין הרבני

פעמים שבית הדין מחליט שהנתבע ישלם מזונות זמניים בסכום גבוה. האם ניתן לבטל פסק דין זה?

קרא עוד

סידור גט בבית הדין הרבני

פרק טז בתקנות הדיון עוסק בכל הנוגע לסידור גט דיון בבקשה לסידור גט בהסכמה מקום סידור הגט...

קרא עוד

הסכם גירושין - טוען רבני לעריכת הסכם גירושין ואישורו בבית הדין הרבני

בהסכם הגירושין ישקלו את התמונה הספציפית של בני הזוג בהתאם לרכוש המשותף שלהם כמו גם בהתייחס לילדים המשותפים שלהם, וייקבע ההסכם המחייב את שני בני הזוג עם פקיעת הנישואין.

קרא עוד

הפחתת מזונות לאור שינוי נסיבות מהותי

"היה כתוב בו למעלה דבר אחד, ולמטה דבר אחר, ואפשר לקיים (שניהם), מקיימים אותם.

קרא עוד