הדלקת נרות שבת בבית מלון ללא רשות


נרות שבת שהודלקו נגד הנחיות בית המלון ובאה רוח שאינה מצויה והפילה את הנרות על השטיח שנשרף, מי חייב בנזקים?


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר

שאלה?

דינה, שכרה חדר במלון לשבת, שע"פ תקנון המלון, אסור להדליק נרות בחדרים, אלא בלובי במקום המיועד שכולן מדליקות. 

והיות שדינה לא חפצה להפסיד את הברכה כיון שנוהגת כמנהג מרן השו"ע שלא מברכים על תוספת אורה, עברה על תקנון המלון והדליקה נרות בחדר סמוך לחלון. 

ולאחר זמן קצר לפתע בא רוח שאינה מצויה, ופתחה את החלון והפילה את הנרות על השטיח והשטיח נשרף. האם דינה חייבת לשלם?תשובה!

במשנה ב"ק (סא.) מבואר שאם עברה האש גדר שהוא גבוה ד' אמות, או דרך הרבים או נהר - פטור. שזה נחשב לאונס.

וכתב ברא"ש בפסקים (סימן יג) וז"ל: "יראה דוקא בשלו נתנו שיעור, אבל בשל חבירו, כיון דלא ברשות הדליק, לא נתנו שיעור".

ולפי"ז יש לחייב את דינה שהדליקה במלון שלא ברשות ואף שבאה רוח שאינה מצויה, שנחשב אונס לא עדיף מאונס אחר שחייבת.


להלכה: 

דינה שהדליקה נרות שבת במלון נגד תקנות המלון חייבת בנזק, אף שהגיע על ידי רוח שאינה מצויהלתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.