לימודי דיינות והכנה למבחנים שעל ידי הרבנות הראשית לישראל

לימודי דיינות והכנה למבחנים שעל ידי הרבנות הראשית לישראל


הרה"ג הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו - מפרגן להרה"ג הרב שלמה בארי על ספרו החדש למבחנים ללימודי דיינות - הספר עוסק בנושא ניסוח פסק דיןהרה"ג הרב שלמה בארי ראב"ד שערי הלכה ומשפט במספר דקות של דברי הסבר על המסלולים ללימודי דיינותלימודי דיינות והכנה לבחינות שעל ידי הרבנות הראשית לישראל

"מכון שערי הלכה משפט"

בית מדרש גבוה ללימודי דיינות

מסלול לימודי "ידין ידין" 

הכנה לבחינות הרבנות הראשית לישראל

בשיתוף רשת בתי הדין דרכי משפט  

 מתחילים יחידת חושן משפט חלק א 


מטרת הלימוד: 

 • לדעת את מקור הדינים בגמרא ובראשונים, בשו"ע ונושאי הכלים, ברמה שהלומדים יהיו מוכנים לבחינות לקבלת כושר ידין ידין שע"י הרבנות הראשית לישראל.
 • שיעור שבועי - 4 שעות בשעות אחר הצהריים החל מהשעה 16:00 בימי רביעי.
 • חזרה על החומר הנלמד באופן עצמאי ומענה על מבחנים עוד כ - 10 שעות שבועיות, וכל המוסיף הרי זה משובח.
 • סיכומים על החומר הנלמד בשילוב שאלות סיכום וחזרה למבחני הדיינות.
 • בחינות חודשיות על החומר הנלמד ובדיקתם במסגרת הלימודים.
 • הכוונה והכנה שוטפת לקראת המבחנים, ובדיקה שאכן הלומדים מוכנים לבחינות.
 • הנגשת החומר בצורה יותר מעשית ואקטואלית.
 • תיאום חברותות טלפוניות או פרונטאליות ללימודים מחוץ למסגרת הלימודים בו בבוקר יום הלימודים, בעזרת ה' ובלי נדר הכל בהתאם לבקשת הרבנים הלומדים.
 • משך זמן השיעורים המרצים ונושאי הלימוד, עשויים להשתנות בהתאם לצורכי המערכת.
 • מאחלים לכל הלומדים לימוד נעים ומוצלח, וסייעתא דשמיא מרובה.

 

15:45 – תפילת מנחה

יחידה ראשונה 16:00-17:30

הפסקה

יחידה שניה 17:45-19:15

תפילת ערבית

 

רקע ללימודי דיינות

 • מסלול לימודי דיינות במכון שערי הלכה ומשפט בשיתוף רשת בתי הדין דרכי משפט. הוא מסלול ייחודי המתמקד בסימנים הנדרשים למבחנים שעל ידי הרבנות הראשית לישראל, סיכום תמציתי וענייני של הסוגיות, הראשונים, השולחן ערוך והפוסקים.
 • הלימוד נעשה תוך כדי חזרה על הסימנים הקודמים, שאלות חזרה בסוף כל שיעור על הנושאים העיקריים בממשק ישיר עם השאלות הנדרשות לבחינות ההסמכה לדיינות בחושן משפט ואבן העזר. סקירת פסקי דין של בתי הדין הרבניים, הרלוונטיים לנושא הנלמד.
 • במתכונת זו תוך כדי הלימוד יש גם שימוש מעשי בשילוב ידע פרקטי ואקטואלי אשר יסייע לדיין בהמשך הדרך בעבודתו, ואף כמורה הוראה בענייני חושן משפט.
 • שיעורי הלימוד הינם: אינטנסיביים, ממוקדים, מרוכזים, מלווים בסיכומים, ובמבחנים, השיעורים מתקיימים אחת לשבוע, ומהווים בסיס לחזרה ולימוד עצמי.


תנאים לקבלת תעודת ידין ידין

להלן עיקרי התנאים מתוך האתר של הרבנות הראשית לישראל: לצורך קבלת תעודת הסמכה לדיינות על המועמד לעבור בהצלחה את הבחינות הבאות: אבן העזר, חושן משפט א', ב', ג', ניסוח פסק דין ובחינה בעל פה הנערכת על ידי ועדה.


בנוסף על המועמד לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 1. על המועמד לעבור מבחן ברבנות הראשית באחד משלושת הנושאים: שבת, איסור והיתר, נידה.
 2. הוסמך לרבנות (יורה יורה) על ידי רב עיר או דיין או מוסד תורני שהמועצה מכירה בהסמכתם.
 3. מצב משפחתי: נשוי/גרוש/אלמן (רווק יוכל להיבחן, אך ניתן להסמיך לדיינות רק את מי שנשוי או היה נשוי).
 4. אורח חייו ואופיו הולמים את מעמדו של דיין בישראל, על פי המלצה בכתב משני רבותיו בישיבה גבוהה.
 5. סיים לפחות 7 שנות לימוד בישיבה גבוהה או כולל המוכרים על ידי הרבנות הראשית לישראל ומלאו לו לפחות עשרים וחמש שנים ויום במועד ההרשמה לבחינה.
 6. לצורך ההרשמה לבחינות יש להגיש גם בקשה בכתב, בצירוף קורות חייו כולל מקום לימודיו, ומסמכים המאשרים את הקריטריונים הנ"ל.


להלן סילבוס השיעורים עבור לימודי יחידת חושן משפט חלק א' – התאריכים ומספר השיעורים ייקבעו בהתאם לסיכום הסופי מול הדיינים המלמדים  ובהתאם לבקשת הרבנים הלומדים:

 1. סימן א-ג
 2. סימן ד-י
 3. סימן יא-יד
 4. סימן טו-כ
 5. סימן כא-כד
 6. סימן כה-כו
 7. סי' כ"ח
 8. סי' כ"ח - ל'
 9. שיעור מעשי נידונים מב"ד                                                          
 10. סי' ל' - ל"ב
 11. סי' ל"ג - ל"ד
 12. סי' ל"ד - ל"ה
 13. סי' ל"ו - ל"ז
 14. סי' ל"ח - ל"ט
 15. סי' ל"ט - מ'
 16. סי' מ"א - מ"ב
 17. סי' מ"ג - מ"ד
 18. שיעור מעשי נידונים מב"ד
 19. מ"ה - מ"ו
 20. סי' מ"ו
 21. סי' מ"ו
 22. סי' מ"ז - מ"ט
 23. סי' נ' - נ"ד
 24. סי' נ"ה - נ"ו
 25. סי' נ"ז - נ"ח
 26. סי' נ"ט - ס'
 27. שיעור מעשי נידונים מב"ד
 28. סי' ס"א - ס"ד
 29. סי' ס"ה
 30. סי' ס"ו
 31. סי' ס"ו
 32. סי' ס"ו - ס"ז
 33. סי' ס"ח - ע'
 34. סי' ע"א - ע"ב
 35. סי' ע"ב
 36. שיעור מעשי נידונים מב"ד
 37. סי' ע"ב
 38. סי' ע"ב - ע"ג
 39. סי' ע"ד
 40. שיעור סיכום וגיבוש חושן משפט חלק א' ושיעור מעשי נידונים מב"ד
 • בעזרת ה' נעשה ונצליח!
 • נושאי הלימוד, מספר השיעורים, חלוקת התכנים, ושיבוץ הדיינים המרצים עשויים להשתנות בהתאם לצרכי המערכת.
 • לפרטים והרשמה ניתן לפנות למכון שערי הלכה ומשפט - המכון ללימודים תורניים גבוהים במספר הטלפון 2873* ו/או לדוד עשור טוען רבני ומגשר מוסמך 052-719-6716

 

כל הזכויות שמורת לכותב המאמר טוען רבני דוד עשור 052-719-6716