טוען רבני - מה תפקידו של טוען רבני בימי ספירת העומר?


טוען רבני - מה תפקידו של טוען רבני בימי ספירת העומר?

 

דבר בעיתו מה טוב

כידוע הנושאים הלכתיים הנוגעים לימי הספירה בהם נוהגים אבלות על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, הם דיני האיסור בתספורת חתונות ושמיעת שירים דיני הספירה ועוד, על כן יש להתבונן מעט בדברים בבחינת "דָבָר בְּעִתּוֹ מַה טּוֹב". (ספר משלי פרק טו פסוק כג) והנה עולה השאלה כיצד יש לחבר את הנאמר לימנו אנו, ולמקצוע טוען רבני, ולמעשה זו כותרת המאמר: "מה תפקידו של טוען רבני בימי ספירת העומר" כידוע תפקידיו של הטוען רבני הם רבים ומגוונים, כמו כן הידיעות ההלכתיות והחוקיות הרבות הנדרשות כדי לקבל רישיון טוען רבני הינם לא מועטות, ובין היתר ישנה התייחסות מפורשת בהלכה גם לעניינים של החגים ומועדי ישראל בהם הטוען רבני נדרש לתת שירות.

 

היהלום שבכת"ר שאהוב על כת"ר

היהלום שבכת"ר שבאופן מפליא אהוב על כת"ר, והוא למעשה הנושא השימושי ביותר בקרב דייני בית הדין הנקראים כת"ר זה נושא הפשרה, דיי לעיין בשולחן ערוך חושן משפט סימן יב כדי להבין מה תפקידו של טוען רבני כל השנה ובימי ספירת העומר בפרט. 


נעימות הפשרה ושבחייה

פשרה היא נעימה ואהובה על כולם מאחר והיא מאוזנת ומאזנת, ולא לחינם הובא בשולחן ערוך בחושן משפט סימן יב סעיף ב' "מצוה לומר לבעלי דינים בתחלה הדין אתם רוצים או הפשרה אם רצו בפשרה עושים ביניהם פשרה וכשם שמוזהר שלא להטות הדין כך מוזהר שלא יטה הפשרה לאחד יותר מחבירו וכל בית דין שעושה פשרה תמיד הרי זה משובח".


טוען רבני מול הלקוח, בית הדין, והצד שכנגד

בכללי האתיקה נאמר שצריך הטוען רבני לייצג את הלקוח בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על הגינות, על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד לבית הדין. ובהמשך נאמר בנוסף, שינהג בצד שכנגד בדרך ארץ.בחירת מילים עדינות לדחיית תביעות סרק

בחושן משפט (סימן יז סעיף יב) נפסק שכאשר אחד מבעלי הדינים מגזם בתביעות צריך הדיין לומר לו שקר אתה דובר, ודבר זה יכול להיעשות בצורה מעודנת באמצעות טוען רבני שבעל הדין סומך עליו, וכמו ב'זה בורר לו אחד' שמחשבת בעל הדין היא שמי שבחר בו ייהפך בזכותו.


על ידי כבוד הדדי כולם מרוצים

הנה כידוע תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה ולכן נענשו והיה העולם שמם (יבמות דף סב עמוד ב) רבו הפירושים והפרשנויות בדקדוק הדברים לפי רום מעלתם, אך מה שברור לנו שהיה שם חוסר כבוד שהוביל למגפה ולשממה. הוי אומר שעל ידי כבוד הדדי אפשר להגיע לפריחה ושגשוג הן גשמי והן רוחני, והדברים פשוטים שכאשר צד מרגיש שמכבדים אותו ואת רצונותיו הוא מוכן גם לוותר על מנת לפשר וממילא כולם מרוצים. כאן נכנס תפקידו של הטוען רבני על פי כללי ההלכה וראינו מקודם שגם זה מוזכר בחוק הטוען רבני מרום מעלתו יוכל לפשר בין הצדדים ולהביא שלום על ידי כבוד הדדי, ובפרט בימי ספירת העומר שכידוע זה זמן מסוגל לשלום ופיוס לאור ההלכות שקבעו לנו חז"ל.  


חתירה למחילה שלימה בין הצדדים 

המעביר על מידותיו מחולין לו על כל פשעיו: "אמר רבא: כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר: 'נושא עוון ועובר על פשע' - למי נושא עוון למי שעובר על פשע. (מסכת ראש השנה דף יז, עמוד א) ופירש רש"י: המעביר על מידותיו - שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו ומניח מידותיו והולך לו... מעבירין לו על כל פשעיו - אין מידת הדין מדקדקת אחריהן אלא מנחתן והולכת". ברוב המקרים חשוב לצדדים שכאשר הגיעו להסכם כולל או על חלק מהנושאים שתהיה מחילה גמורה ושלימה על אותו נושא, טוען רבני הוגן ידע כיצד למנף את רצון הצדדים למחילה שלימה, ואף לעורר ולהביא לשולחן המשא ומתן שצד המוחל לחבריו ומעביר על מידותיו יזכה שיעבירו לו על כל פשעיו.    ה' יזכנו.


העולה מן האמור:   

 

א. טוען רבני צריך לנסות להביא את הצדדים לפשרה והבנות בפרט בימי ספירת העומר ובבחינת שִׂמְחָה לָאִישׁ בְּמַעֲנֵה פִיו וְ"דָבָר בְּעִתּוֹ מַה טּוֹב". (ספר משלי פרק טו פסוק כג)


ב. טוען רבני צריך להשתמש ביהלום שבכת"ר שבאופן מפליא אהוב על כת"ר, והוא למעשה הנושא השימושי ביותר בקרב דייני בית הדין הנקראים כת"ר הלא הוא יהלום הפשרה.


ג. גם על טוען רבני חלה המצווה לומר לבעלי דינים בתחילה הדין אתם רוצים או הפשרה אם רצו בפשרה עושים ביניהם פשרה, וכל טוען רבני שעושה פשרה תמיד הרי זה משובח.


ד. טוען רבני מחויב על פי ההלכה וכללי האתיקה להתנהג בכבוד מול בית הדין והצד שכנגד.


ה. טוען רבני צריך לבחור מילים עדינות גם כאשר יש צורך לדחות תביעת סרק, ולאזן בין הצורך לשמור על זכויות הלקוח, לבין האופציה לסיום הסכסוך באופן המקובל על כל הצדדים.


ו. טוען רבני חייב לשמור על שיח מכבד אשר ביכולתו להביא את בעלי הדין לכבד זה את זה ולהגיע להבנות מלאות או חלקיות ככל שניתן, ובפרט בימי ספירת העומר. ויהי רצון שה' יתברך ויתעלה יזכנו לעשות שלום בין בעלי הדינים, ובכך נזכה למתק את הדינים ולהביא שיח מכבד יותר של חסד ורחמים.אחתום בברכת האמת והשלום אהבו