טוען רבני להגשת תביעת חלוקת רכוש בבית הדין הרבני


טוען רבני להגשת תביעת חלוקת רכוש בבית הדין הרבני

חלוקת הרכוש בעת גירושין הוא תהליך שעלול להיות מורכב מאוד, זאת כי בהעדר הסכם ממון, יכול כל אחד מבני הזוג לסבור כי הרכוש שלו או כי השקיע יותר או כי ניתנו הלוואות או כי דאג לשיפוץ וכן על זה הדרך... זה הלא הבית שהוא גר בו ושיפץ אותו ודאג לכל התשלומים שלו, והציוד שלו והעסק שלו וכו'... בנושא זה עלולים לצוץ ויכוחים וחילוקי דעות רבים שעשויים להגיע לצורך בהכרעה בפסק דין. זוהי הסיבה בגינה יהיה צורך להיעזר בבית דין וכן עם טוען רבני שילווה את חלוקת הרכוש. כך שהוא יתבצע באופן הוגן ולפי ההלכה. באופן ששני בני הזוג יצאו שבעי רצון במידת האפשר.

 

שוויון וחלוקה הוגנת בין הצדדים

חשוב להבחין בהבדל משמעותי שקיים בין ההלכה לבין החוק בישראל בנושא זה. לדעת חלק גדול מהפוסקים ההלכה קובעת כי כל אחד מבני הזוג יקבל את הרכוש שהוא צבר במהלך שנות הנישואין, אם אחד מבני הזוג הוא זה שקנה את דירת המגורים המשותפת, הרי הדירה תהיה שייכת לו. אך לעומת זאת, החוק מתייחס אחרת לדברים, והוא חותר לחלק את הרכוש המשותף באופן שוויוני במרבית המקרים.

בפועל נקבע כי בית דין רבני יתייחס לחלוקת הרכוש בהתאם לחוק. מה שאומר שגם אם אחד מבני הזוג הוא זה שפרנס את המשפחה ועבד במהלך השנים, ואילו בן הזוג השני לא הרוויח כלל, תתבצע חלוקה שווה ברכוש בהתאם לנקבע בחוק בהעדר הסכם בין הצדדים.

ההסבר שעומד מאחורי חלוקה שוויונית זו היא השאיפה להוציא את בני הזוג בחלוקה הוגנת. אמנם חשוב לדעת כי במידה וקיים הסכם ממון משפטי בין בני הזוג, הרי חלוקת הרכוש תתבצע בהתאם למה שמצוין בהסכם הממון.תביעת כתובת אישה

תחת כל חופה מתחייב החתן המקדש את האישה בדמי כתובה. מדובר בסכום כסף אותו ישלם החתן לכלה במקרה של גירושין. דמי הכתובה נועדו לייקר את ערכה של האישה ולמנוע מצב בו אדם מקדש אישה שלא בכובד הראש הראוי.

אמנם יש מקרים בהם עילת הגירושין פותרת את הבעל מתשלום דמי הכתובה, לדוגמה, במידה והאישה עברה על דת יהודית או שהיא בגדה בו.

מצב נוסף בו הבעל יהיה פתור מתשלום דמי הכתובה הוא במקרה בו האישה בוחרת לבצע את חלוקת הרכוש לפי המשפט ולא לפי ההלכה, כלומר, היא מבקשת לבצע חלוקה שווה ברכוש למרות שהיא לא השתכרה במהלך השנים, היא לא תוכל לקבל גם דמי כתובה וגם חלוקה שווה. כי חלוקת הרכוש השווה מעניקה לה את החלק שלה בחלוקת הרכוש ולא מגיע לה לקבל גם דמי כתובה, מה שנקרא "אין כפל מבצעים".

 

חלוקת רכוש בגירושין בגין בגידה

חשוב לציין כי אם אחד מבני הזוג בגד בבן זוגו וזו הסיבה לגירושין, חלוקת הרכוש בנוגע לפנסיה ואיזון המשאבים עשויה להיות מושפעת מכך. זאת כיוון שאם אחד מבני הזוג הוא זה שגרם והוביל לגירושין, על פי פסקי הדין הרבניים השונים ובהתאם לחוות הדעת של טוען רבני, לא בכל מקרה יהיה זכאי לקבל את חלקו באיזון המשאבים.