חלוקת רכוש בבית הדין הרבני

חלוקת רכוש בבית הדין הרבני - מתוקף סמכותו של בית הדין הרבני על פי חוק ראשי הוא להורות על חלוקת הרכוש והדירה בין בני הזוג.

קרא עוד

תביעת מוניטין בבית הדין הרבני

הנדון: חלוקת עסק – נכס או מוניטין; מעמדה של חו"ד מומחה

קרא עוד

טוען רבני להגשת תביעת חלוקת רכוש בבית הדין הרבני

הסיבה בגינה יהיה צורך להיעזר בבית דין וכן עם טוען רבני שילווה את חלוקת הרכוש. כך שהוא יתבצע באופן הוגן ולפי ההלכה. באופן ששני בני הזוג יצאו שבעי רצון במידת האפשר.

קרא עוד