חלוקת רכוש בבית הדין הרבני


חלוקת רכוש בבית הדין הרבני


סמכויות בית הדין הרבני בחלוקת רכוש

מתוקף סמכותו של בית הדין הרבני על פי חוק רשאי הוא להורות על חלוקת הרכוש והדירה בין בני הזוג ואף למנות רואה חשבון לשם הנפקת חוות דעת על רכוש הצדדים אותו יש לחלק בין הצדדים. 

כמו כן רשאי בית הדין הרבני למנות טוען רבני המייצג מי מהצדדים ככונס נכסים בשכר לשם מכירת הדירה המשותפת, במקרה בו נבצר מבני הזוג מכל סיבה שהיא למכור את הדירה באופן עצמאי.רכבים משותפים ושאינם משותפים

כמעט וכל בני זוג במהלך שנות הנישואין, רכשו רכב בין במשותף ובין שלא במשותף, ופעמים כמה רכבים. במסגרת תביעת חלוקת רכוש בבית הדין הרבני, בית הדין ייתן את דעתו והחלטתו גם בנוגע לרכבים שנרכשו במהלך החיים המשותפים ויחליט האם בני הזוג ימכרו את הרכב או הרכבים ויחלקו בניהם בצורה שווה את דמי המכירה, או שמא מי מהצדדים ירכוש את חלקו של השני ברכב. 

במידה וישנם מספר רכבים יוכל בית הדין להורות שכל אחד יישאר עם רכבו, והצד שרכבו יקר יותר ישלם את ההפרש לצד שכנגד, וכן על זו הדרך ישנם עוד פתרונות יצירתיים, בהתאם לנתוני הרכבים, ובכפוף לנפשות הפועלות.