חלוקת רכוש בבית הדין הרבני

חלוקת רכוש בבית הדין הרבני - מתוקף סמכותו של בית הדין הרבני על פי חוק ראשי הוא להורות על חלוקת הרכוש והדירה בין בני הזוג.

קרא עוד

החזרת מתנות במורדת

הנדון: החזר מתנות במורדת, ראיה על מתנה ברישום בטאבו או הפקדה בחשבון משותף

קרא עוד