אגרת ערעור לבית הדין הרבני הגדול


בכדי להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור לבית הדין הרבני הגדול יש צורך בתשלום אגרה.


מחירי האגרות משתנים בהתאם לפעולות כך לדוגמא נכון לשנת 2024 אגרה על הגשת בקשת רשות ערעור לבית הדין הרבני הגדול עומדת על כ 50 ש"ח ואגרת הגשת ערעור לבית הדין הרבני הגדול על כ 300 ש"ח.


כמו כן חשוב לדעת לפני כל פתיחת הליך של ערעור או בקשת רשות ערעור בבית הדין הרבני הגדול, כי בית הדין הרבני הגדול מחייב הפקדת ערבות לשמיעת הערעור, אם כי ישנם מקרים בהם לא מתבקשת ערבות, והכל בהתאם לפסק הדין הנידון, רמת סיכויי הערעור, והאם הטעויות ההלכתיות שבו נראות לעין, כמו גם טעיות בשיקול הדעת, ועוד פרמטרים שהתגבשו במהלך השנים בפסיקה הרבנית הענפה של בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים.


לתשלום אגרה ולבדיקת מחירי האגרות המעודכנים לחצו כאן