מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

אינו יהודי שהתחתן עם גויה אחרי מי הוולד הולך?

כתב השולחן ערוך באומות הולכים אחר הזכר. לכן עמוני שנשא אשה מצרית, הולד עמוני. ומצרי שנשא עמונית, הולד מצרי. נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם.

קרא עוד

מה דינו של גר שהתגייר משאר כל האומות?

פוסק השולחן ערוך שבזמנינו נתבלבלו כל האומות. לפיכך, עמוני ומואבי ואדומי שהתגיירו, מותרים לבא בקהל מיד, דכל דפריש מרובה פריש ואנו תולים שהוא מרוב אומות שהם מותרים מיד.

קרא עוד