אלו בגדים ותכשיטים צריך האיש לקנות לאישה?


אלו בגדים ותכשיטים צריך האיש לקנות לאישה?

(שולחן ערוך אבן העזר סימן עג סעיפים א-ד)

מאת הרב שלמה לוי טוען רבני ומגשר כל הזכויות שמורות ©

בעריכה מחודשת מאת דוד עשור טוען רבני ומגשר משפטי.מה השיעור המינימלי של הבגדים, התכשיטים, המדור, כלי הבית שצריך האיש ליתן לאישה?

פוסק השולחן ערוך:

כסות: בגדי חורף וקיץ. רדיד ליציאה לשוק, אם באותו מקום אין דרך האישה לצאת לשוק עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה.

כלי בית: מיטה מוצעת, מפץ או מחצלת ליישב עליה כלי אכילה ושתיה, כגון סירים, קערות, פכים, נר, כוס, בקבוק וכיוצא בהן, היינו כלי מטבח המקובלים.

מדור: בית ד' על ד' אמות, רחבה חיצונית, ובית כסא בחוץ. כלי בית ומדור, הם בכלל הכסות שהוא חייב ליתן לה.

תכשיטים: כגון בגדי צבעונים להקיף על ראשה ופדחתה, איפור מקובל וצנוע כגון סומק ואיפור לעיניים.

 

 

מהו גובה החיוב לחיוב כסות כלי בת מדור ותכשיטים, ובמה זה תלוי, ומה הדין אם אב האישה עני?

עני שבישראל - בהתאם בפחות שלובשת או משתמשת כל אישה בעלת בית שבאותה מדינה.

עשיר - חייב לתת בהתאם לעושרו. ומבאר בחלקת מחוקק באות ג שעשיר צריך לתת לה אפילו בגדי משי ורקמה וכלי זהב בהתאם לעושרו, עוד מבאר שדין זה שייך אפילו אם אביה עני מרוד, שכן עולה עמו ואינה יורדת ומכבדה יותר מגופו (חלקת מחוקק באות ו').

 

 

בגדים משומשים של האישה למי שייכים ולשם מה?

בגדיה המשומשים שהתבלו [מותר בלאותיה], שייכים לאשה, להתכסות בהם בימי נדותה. בית שמואל וחלקת מחוקק.האם האישה צריכה להרגיל עצמה שלא לצאת מביתה ללא סיבה, ולאן ראשית לצאת?

כתב הרמ"א, האישה לא תרגיל עצמה לצאת הרבה, שאין יופי לאשה אלא ליישב בזויות ביתה. וכתב בחלקת מחוקק באות ב שתצא רק למקומות ראויים. כגון, בית האבל ובית המשתה.