פסקי דין רבניים

עיקרון כיבוד הסכמים בבית הדין הרבני

אלא שבראש וראשונה הצדדים עצמם מחויבים לכבד ולקדש הסכמים שחתמו, ועליהם לשמור את מוצא פיהם מכל משמר.

קרא עוד

איזון זכויות בבית הדין הרבני

זכותו של אדם לאיזון זכויות בהתאם להלכה ולחוק, אינה נפגעת כאשר אין נסיבות חריגות, גם אם בפועל לא עבד.

קרא עוד

קיום דיון הוכחות לטיהור השם

נבהיר שהסעיפים בתקנות הדיון המורים על סדר הדין – מקומם במקום שנצרך הליך של שמיעת טענות, ראיות והוכחות כדי לפסוק את הדין, ואין עניין בהליך לכשעצמו כשאין בו צורך למתן ההכרעה, או מפני שההכרעה ברורה או מפני שיש הסכמה של הנתבע לתביעת התובע.

קרא עוד

פסיקה בערעור בבית הדין הרבני הגדול ללא קיום דיון פרונטאלי

תקנות הדיון תקנה קמח: בית הדין רשאי להורות לבעלי הדין לסכם את טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על שאלה מסוימת שקבע בית הדין, בין נוסף על טענות שבעל פה ובין במקומן, בין שהתחילו בטענות שבעל פה ובין לפני כן.

קרא עוד