מילוי יין זול בבקבוקים יוקרתיים בסעודת פורים


מילוי יין זול בבקבוקים יוקרתיים בסעודת פורים


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מעשה בעשיר שהיה רגיל לעשות סעודת פורים מדי שנה ב"יינות יוקרתיים" לכל ידידיו החשובים. ולצערו, ירד מנכסיו ובעת הגיע הפורים, לא היה ביכולתו לקנות יינות יוקרתיים כבכל שנה. וכשסיפר זאת לאשתו, הצטערה עמו. 

אך לפתע הבזיק רעיון מבריק במוחה, שיקח את הבקבוקים הריקים של היינות היוקרתיים ששמר משנים קודמות, וימלא אותם ביין פשוט וזול (בחושבה שבלא"ה האורחים לא יבחינו בכך) ובכך יוכל להמשיך כמנהגו כבכל שנה. ושאלתו אם מותר לעשות כן?תשובה!

לכאורה היה נראה לאסור לעשות כן לפי המבואר בגמ' חולין צד.  ובשו"ע (רכח, ו): שאסור לגנוב דעת הבריות בדברים, שמראה שעושה בשבילו, ואינו עושה. כיצד, ולא יפתח חביות הפתוחות לחנוני, וזה סובר שפתחם בשבילו, אלא צריך להודיעו שלא פתחם בשבילו. עכ"ל. וטעם לכך מבואר ברש"י שם, שיחזיק לו טובה בחנם.

אלא, שיש להקל לפי המבואר בגמ' שם, שכל שאינו עושה כן אלא כדי להחשיב את אורחיו החשובים, מותר. וכך פסק בשו"ע (שם סעיף ז). וכך נראה בנדון שלנו. ועוד י"ל שכל שעושה כן כדי שלא יתבייש מכך שירד מנכסיו, ג"כ מותר.

ועוד נראה, כשממלא את הבקבוקים היוקרתיים ביין זול ומניחם על השולחן, בלא לומר להם כלום על חשיבות ויוקרת היין וממילא אם הם יחשבו שהיין יוקרתי, הם מטעים עצמם כמו שמבואר בגמ' חולין שם ובשו"ע (רכ"ח, ו) שבאופן כזה מותר.


להלכה:

העשיר יכול לעשות כן כדי לכבדם או כדי שלא יתבייש.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.