הקיא באוטובוס וגרם נזק

   

הקיא באוטובוס וגרם נזק


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה!  

משפחה שכרה אוטובוס לטיול לצפון. באמצע הדרך אחד מהנוסעים הקיא על המושבים. 

ועתה הנהג היה צריך ללכת לחברת ניקיון כדי לנקות בצורה טובה את המושבים בסך 350 ₪ ועתה תובע את המשפחה לשלם לו את הנזק.  

ומאידך טוען המקיא שהוא היה אנוס. הדין עם מי?


תשובה!

במשנה ב"ק כו: אמרו: אדם מועד לעולם בין ער בין ישן וכו' ומשלם נזק שלם. ובגמ' שם מבואר שזה גם באונס וכן נפסק בשו"ע (סי' תכא,ג ובסי' שע"ח,א) ולדעת הש"ך (ס"ק א) בדעת השו"ע חייב אפילו באונס גמור ולרמ"א פטור.

ובאונס גדול נראה שדעת מרן השו"ע סי' תכ"א,ד שפטור, כגון אם היה אחד ישן, ובא חבירו ושכב בצדו, והראשון הזיקו, פטור. עיין סמ"ע (ס"ק ח) ובשו"ע (סי' שעח,ג)

ולכן נראה בנדון דידן, אם אותו אדם שהקיא כבר חש שלא בטוב בבטנו ובכל זאת לא לקח שקית או לא טרח לבקש מהנהג לעצור וכיוצ"ב, אזי אינו בגדר אנוס וחייב לכו"ע. אולם אם הקיא בפתע פתאום, כגון שהיה באמצע שינה. אפשר שיהיה פטור לכו"ע, הואיל וזה מוגדר כאונס גדול כאדם שעלה על סולם חזק וחדש ונפל מחמת שהתליע שפטור, דחשיב כמכה בידי שמים, כנפסק בשו"ע (שע"ח ,ג)

אולם אם הרגיש מחושים בבטנו וטרח למצוא פתרון ותוך כדי הקיא, נראה שזה תלוי ועומד במחלוקת השו"ע ורמ"א (לדעת הש"ך הנזכר) שנחלקו באונס גמור - לשו"ע חייב ולרמ"א פטור.


להלכה: 

א. הקיא באוטובוס, אם מתוך שינה - פטור לכו"ע. 

ב. אם הרגיש מיחושים בבטנו בדרך והקיא - חייב לכו"ע. 

ג. ובהרגיש מיחוש וחיפש שקית להקיא והקיא, נראה שלדעת השו"ע חייב ולרמ"א פטור.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.