הזיק נגן חברו על ידי משיכת האוזניות כמה ישלם


הזיק נגן חברו כמה ישלם


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט


שאלה?

מעשה בב' אחים שא' הזיק את נגן אחיו ע"י משיכת אוזניות שהיו מחברות לנגן מארון גבוה ומחמת כן נפל לארץ. 

ובכך ניזק מסך הנגן והפסיק לעבוד ולהציג את פעולות המכשיר, אך עכ"פ הנגן עצמו עובד רגיל בשמיעתו והלכו למומחה שיתקן המסך וא"ל שבמחיר התיקון עדיף שיקנו חדש. 

האם חייב המזיק וכיצד עליו לשלם?


תשובה?

א. נראה בפשטות לחייב את המזיק אף שאין נראה שהתכוון להזיק היות וקיי"ל אדם מועד לעולם בן ער בין ישן כו'. (ב"ק כו.) והטעם שם בגמ' (כו:) ללמוד כן מיתורא בפס' פצע תחת פצע. ע"ש. וכ"פ ברמב"ם (חובלו,א) ובשו"ע (שע"ח א, ב' ובסי' תכא, ג).


ב. כיצד שמין למזיק - בגמ' בב"ק (יא.) אמר שמואל: אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין.

כלומר שבמזיק, החפץ המוזק נשאר ביד הניזק והמזיק משלם לו ההפרש. וכמ"ש הרמב"ם (חובל,ז,טו). וכ"כ בטור (סי' שפ"ז) ובשו"ע שם ובשו"ע (תג, א, ושדמ, ב) גבי שואל שחייב ושמין לו כמזיק שהנבלה או השברים נשארים לניזק והמזיק משלם ההפרש.

ולכן בנ"ד יש לחשב את מחיר הנגן בשעה שהי' תקין כמה הי' שוה כמחיר יד שניה ואת מחיר הנגן ששוה עתה ללא מסך תקין וההפרש ישלם האח המזיק. כך מדוקדק מדברי השו"ע (שדמ, ב)

ברם, באופן ששייך לתקן הכלי חייב המזיק לתקנו כמבואר בש"ך (שפז, א). אלא שלענ"ד בנ"ד לא שייך לומר כן היות וכשהלכו לשאול מומחה אמר להם שלא שוה לתקנו ואין מתעסקים בתיקון מסך וגם א"כ יעלה לפחות כמו נגן חדש וממילא צ"ל שהוי כדבר שא"א לתקנו והבן!


להלכה: השובר צריך לשלם מחיר נגן יד שניה


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.