מידע רלוונטי ללימודי דיינות - מאמרים וסרטונים להעשרת הידע ההלכתי - לימוד נעים והמשך יום מקסים

הזיק נגן חברו על ידי משיכת האוזניות כמה ישלם

נראה בפשטות לחייב את המזיק אף שאין נראה שהתכוון להזיק היות וקימא לן אדם מועד לעולם בן ער בין ישן כו'. (ב"ק כו.) והטעם שם בגמ' (כו:) ללמוד כן מיתורא בפס'

קרא עוד