תביעת כתובה

כתובה מוגזמת האם היא ברת גבייה או שמא הוקראה לשם הכבוד ותפארת המליצה... כל זה ועוד במאמר שלפניכם...

קרא עוד

טוען רבני לתביעת כתובה

רגישות ההלכה לנושא כתובה היא כה גדולה, ולא בכדי בתי הדין מוצאים פסקי דין רבניים מרובי עמודים בנושא כתובה...

קרא עוד

מחלה כתובתה בתביעתה

אשה שמחלה כתובתה האם יכולה לחזור ולטעון שמחלה בטעות או שמא מחילתה נתפסה לנצח? כל זה ועוד בפסק הדין שלפניכם.

קרא עוד

פיצויי גירושין בכתובה נמוכה

הנדון: שיקולים להצמדת הכתובה, לפסיקת פיצוי ולאיזון משאבים בלתי ־ שוויוני

קרא עוד

האם מותר לשנות את הגיל בשידוכים

עוד הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר לשנות רק שינוי קטן של שנה או שתים וכן הביא עדות משני ת"ח שהגר"א קוטלר התיר לבחור שהיה בגיל שלושים לומר שהוא בגיל עשרים ושמונה.

קרא עוד