בקשה למתן פסק דין בבית הדין הרבני


בקשה למתן פסק דין


בקשה למתן פסק דין מוגשת בבית הדין הרבני כאשר יש צורך לתת פסק דין בעניין מסוים, וכאשר הדין נתברר לבית הדין הרבני בהליכים שקדמו או בגוף הבקשה למתן פסק דין.

הבאנו לפניכם את תקנה קיג מתקנות הדיון העוסקת בנושא מתן פסק דין בסגנון שאלה ותשבוה למען ירוץ בו הקורא ויזכור את הדברים. 


קיג. אי השהיית מתן פסק דין


האם בית הדין יכול להשהות מתן פסק דין? 

בית הדין צריך להוציא את הפסק דין מיד כשנתברר לו הדין. 


מה הדין אם השהה בית הדין מתן פסק דין יותר משישים יום?

לא ניתנו פסק דין או החלטה תוך שישים יום מתום ההליכים, ידווח על כך לנשיא בית הדין הגדול או למי שהוסמך לכך על ידו!