קביעת שעת דיון בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו טו. קביעת שעת דיון


מזכירות בית הדין לא תקבע ביומן בית הדין שני דיונים בתיקים שונים באותה השעה.

על הדיינים לקבוע את אורך הדיון לפי הנושא שעליו יש לדון, בהתאם לסוג הדיון שנקבע בתיק. פריסת הדיונים למשך שעות היום תהיה בהתאם.