ערעור בבית הדין הרבני הגדול על סמך עובדות חדשות


ערעור בבית הדין הרבני הגדול על סמך עובדות חדשות האם הדבר אפשרי?תקנה קלו. חומר שלא היה לפני בית הדין הפוסק

האם יכול בעל דין לערער על נסיבות שנתעוררו לאחר סיום הדיון, או על פי הוכחות או עובדות שלא הובאו לפני בית הדין הפוסק? 

אין ערעור על יסוד נסיבות שנתעוררו אחרי סיום הדיון או על פי הוכחות או עובדות אשר לא הובאו לפני בית הדין הפוסק.