דיין תורן בבית הדין הרבני


הנחיות נשיא בית הדין הרבני הגדול לשנת תשפ"ג 

מאת הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו יג. דיין תורן בבתי הדין הרבניים


בכל בית דין רבני אזורי יינתן מענה גם לאחר שעות הדיונים על ידי דיין שיהיה זמין לכל החלטה דחופה ומתן סעד דחוף, בהם: צווי עיכוב יציאה או ביטולו, צווי עיקול או צווי הגנה.

בבקשות הדחופות יטפל עובד תורן מבית הדין, שיהיה אחראי להעבירם לדיין, ולהעביר לצדדים ובאי כוחם את ההחלטות והצווים שיינתנו.

בתיקים בהם ניתן סעד על ידי דיין תורן שאינו חבר בהרכב הקבוע, יימשך הדיון בתיק בהרכב הקבוע, בהתאם לאמור בסעיף ג(4).

נוהל עבודה מפורט למזכירויות בתי הדין יפורסם על ידי מנהל בתי הדין.