מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

כינוס נכסים בבית הדין הרבני

ביה"ד מבהיר בזאת, כפי שכבר כתב בהחלטה קודמת, שכונס נכסים אינו צריך להיות עו"ד

קרא עוד